27 maart 2012

Mastering the Art of Managing Alliances

Afgelopen jaren werkten TNO, VU en Nyenrode samen op gebied van Strategische allianties. Dit heeft onder andere geresulteerd in een nieuw boek 'Strategic Alliance Management' en een conferentie over Strategic Alliance Management: The Science and Art of managing alliances. Deze unieke samenwerking bouwt voort op elkaar aanvullende expertises van beide organisaties en is gericht op verhogen van 'Mastering the Art of alliances'.

Strategische allianties vormen de hoeksteen van de organisatiestrategie. De toegang tot andermans competenties kan tot duurzame concurrentievoordelen leiden. Maar samenwerken is ook risicovol. Allianties confronteren managers met specifieke uitdagingen. Er is geen generiek recept voor succesvol alliantiemanagement. Het vraagt om creatieve, intuïtieve en praktijkgerichte oplossingen.
TNO, VU en Nyenrode combineerden ervaring en expertise en organiseerden een inspirerende conferentie over ‘Strategic Alliance Management, The Science and Art of Managing Alliances’. Ruim 100 belangstellenden op gebied van allianties hoorden wat Annemieke Roobeek (Nyenrode), Hans de Roos Senior (KLM), Laurens Ruster (TNT) en Gavin Phillips (Philips Lighting) vertelden hun ervaring met allianties. Brian Tjemkes (VU), Pepijn Vos (TNO) en Koen Burgers (Nyenrode/Damen Shipyard) sloten de bijeenkomst af met een presentatie over hun nieuwste boek 'Strategic Alliance Management'. Dit werd met veel lof ontvangen.

Aandachtspunten voor allianties

Het boek ‘Strategic Alliance Management’ beschrijft, op evidence based benadering het proces van ontwerpen, managen en evalueren van allianties. Hierbij ingaand op besluitvormingsprocessen tijdens de verschillende fases van alliantielevenscycli, geïllustreerd met cases uit de gehele wereld. Het boek biedt een systematisch framework dat inzicht geeft in het ontwikkelen en implementeren van allianties.
Aantal belangrijke aandachtspunten bij managen van strategische alliantie zijn:

  1. Maak systematische keuzes per fase van de alliantielevenscyclus: formeren alliantiestrategie, selecteren partner(s), onderhandelen, ontwerpen van alliantie, managen van alliantie, evalueren en beëindigen van de alliantie.
  2. Houd bij het maken van de keuzes rekening met doel, aard en aantal partijen in, en context van de samenwerking.
  3. Leer hoe je alliantievaardigheden kan ontwikkelen en verbeteren die passen bij de organisaties.
  4. Leer hoe de paradox tussen wetenschap van managen allianties op te lossen.

Koen Burgers (Nyenrode), Brian Tjemkes (VU), Pepijn Vos (TNO)
Koen Burgers (Nyenrode), Brian Tjemkes (VU), Pepijn Vos (TNO)

TNO ontwikkelt en biedt kennis en expertise aan op het gebied van opzetten en managen van samenwerkingen binnen en tussen organisaties (bijvoorbeeld teams, multi-teams, keten-samenwerken, coalities, publiek-private samenwerkingen). Dit om te zorgen dat overheden, bedrijven maar ook TNO zelf steeds beter in staat worden gesteld om daadwerkelijk maatschappelijke impact te kunnen bereiken in domeinen als veiligheid, logistiek, mobiliteit, gezondheid en energie. Hierbij is meester zijn in de kunst van samenwerken essentieel.

TNO zal samen VU en Nyenrode nieuwe initiatieven op dit vak gebied ontplooien.

Contactpersoon

Drs. ing. P.M. (Pepijn) Vos
088 866 73 03
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?