11 oktober 2012

EC-voorstel CO2-wetgeving personen- en bestelauto’s gebaseerd op TNO-studies

In juli van dit jaar publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor de gedetailleerde invulling van de CO2-wetgeving voor 2020. Dit voorstel baseert zich in belangrijke mate op resultaten van onderzoek dat een internationaal consortium onder leiding van TNO de afgelopen drie jaar uitvoerde in een raamwerkcontract voor het DG Climate Action van de Europese Commissie.

Al sinds 2003 ondersteunt TNO de Europese Commissie bij de voorbereiding van verschillende aspecten van de CO2-wetgeving. Daarbij gaat het onder meer om het in kaart brengen van de technische maatregelen waarmee fabrikanten hun voertuigen zuiniger kunnen maken, het inschatten van de kosten daarvan en hoe zich dat in de toekomst verder ontwikkelt. Op basis van die informatie berekende TNO met behulp van de door haar ontwikkelde modellen welke doelen in de CO2-wetgeving tegen welke kosten haalbaar zijn. De manier waarop de wetgeving wordt geïmplementeerd bepaalt vervolgens hoe de effecten ervan uitpakken voor verschillende fabrikanten.

De autofabrikant aan zet

De wetgeving legt iedere fabrikant een eigen doel op voor de gemiddelde CO2-emissie. Dit doel wordt bepaald door middel van een doelfunctie die beschrijft dat zwaardere auto’s gemiddeld meer CO2 mogen uitstoten dan lichte voertuigen. Fabrikanten kunnen hun doelen op twee manieren bereiken. Ze kunnen gemiddeld kleinere voertuigen gaan verkopen, maar bovenal is het de bedoeling dat ze technische innovaties gaan toepassen die leiden tot verlaging van brandstofverbruik en van CO2-uitstoot. Daarbij valt te denken aan verbeteringen van motortechnologie, de toepassing van slimme versnellingsbakken en aan verschillende vormen van hybride aandrijving. Maar ook verbeteringen aan het voertuig door bijvoorbeeld gewichtsreductie, betere stroomlijm en toepassing van banden met lage rolweerstand. De laatste jaren zien we deze technologieën in rap tempo op de markt komen.

Voorbij 2012

In het lopende raamwerkcontract kijken we ook al vooruit naar de periode voorbij 2020. De verwachte opkomst van alternatieve aandrijvingen, zoals elektrische en brandstofcelvoertuigen, maakt het nodig om de wetgeving niet langer meer alleen te baseren op de emissies uit de uitlaat van het voertuig.

Wat houdt de wetgeving in?

In 2009 nam de Europese Unie een wetgeving aan die ervoor moet zorgen dat nieuwe personenauto’s vanaf 2015 gemiddeld niet meer CO2 uitstoten dan 130 g/km. In diezelfde wetgeving is voor 2020 een target van 95 g/km opgenomen. De details daarvan zijn nu uitgewerkt in het voorstel van de Europese Commissie. In 2010 is vergelijkbare wetgeving van kracht geworden voor bestelauto’s, waarbij voor 2017 een target geldt van gemiddeld 175 g CO2/km, en een verdere reductie tot 147 g/km in 2020 is voorzien. Deze normen leiden niet alleen tot een lagere uitstoot van broeikasgassen door het verkeer, maar ook tot lagere brandstofkosten voor particulieren en zakelijke gebruikers van voertuigen. Sinds enkele jaren bereidt de Europese Commissie ook een CO2-beleid voor vrachtwagens voor. Hiervoor is TNO betrokken bij verkennend onderzoek.

Meer informatie over de CO2-wetgeving voor personen- en bestelauto’s is te vinden op de website van de Europese Commissie (kijk onder ‘Zie ook’). Daar kunt u ook enkele TNO-rapporten downloaden.

Wilt u meer weten over het EC-voorstel?

Neem contact op met dr. Richard Smokers

CONTACT OPNEMEN
Contactpersoon

dr.ir. R.T.M. (Richard) Smokers
088 866 86 28
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?