Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

TNO werkt aan een betere toekomst. Vanuit haar maatschappelijke rol heeft TNO de ambitie om een aantoonbare meerwaarde te leveren voor overheid en bedrijfsleven op de grote maatschappelijke en economische vraagstukken. Dit doen we met betrokken en energieke medewerkers.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de corebusiness van TNO. Het strategisch plan 2011 -2014 richt zich op “innoveren met impact” in de maatschappij. Vraagstukken als duurzaamheid, gezondheid en schaarste hebben daarin een belangrijke plaats. Onder de tab “projecten” in de linker kolom vindt u tien duurzame projecten die wij samen met onze klanten hebben gerealiseerd vanuit de verschillende thema’s van TNO.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is ook intern voor TNO een belangrijk thema. Hierbij ligt de focus op mensen en milieu. De medewerkers zijn voor TNO van essentieel belang voor het uitvoeren van haar missie. Hierbij zijn de kernwaarden van TNO (integriteit, onafhankelijkheid, professionaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid) een belangrijke richtlijn voor onze manier van werken. Meer informatie over de kernwaarden vindt u in de TNO-bedrijfscode.
Op het gebied van milieu, richt het MVO-beleid van TNO richt zich op de speerpunten: energieverbruik , het reduceren van de impact van dienstreizen en duurzaam inkopen. U kunt hierover meer lezen in ons maatschappelijk jaarverslag. Dit verslag is geïntegreerd met het jaarverslag van TNO.

Innovatie voor ontwikkeling

Sinds 2007 draagt TNO daarnaast bij aan het realiseren van de millenniumdoelen. Het TNO-programma “Innovation for Development” ontwikkelt marktconforme oplossingen die economie en sociale welvaart bevorderen in het belang van 4 miljard mensen met de laagste inkomens. Lees hier meer over dit TNO-programma.”

Jaarverslag 2012

MEER INFORMATIE
Contactpersoon

ir. W.J. (Helma) Luiten
088 866 83 04
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?