Missie en Strategie

De missie van TNO luidt: TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Door haar veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke positie in.

Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. We ontwikkelen kennis niet om de kennis, maar om de praktische toepassing. Om nieuwe producten te creëren die het leven aangenamer en waardevoller maken, en die bedrijven helpen te innoveren. Om creatieve antwoorden te vinden op de vragen die de samenleving stelt.

Voor bedrijfsleven en overheid

We werken voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheden, het mkb, grote bedrijven, dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Samen werken we aan nieuwe kennis, betere producten, heldere adviezen over beleid en processen. Als ‘kennisintermediairs’ adviseren we onze klanten bovendien bij het vinden van optimale oplossingen, exact toegesneden op hún vraag.

Research draait om resultaat

Bij alles wat we doen, draait het om impact. Wij streven er dan ook naar om met onze activiteiten de concurrentiepositie van onze opdrachtgever te verbeteren dan wel de doelmatigheid van beleid te vergroten. Onze ambitie is het om mensen en organisaties daadwerkelijk verder te helpen.

Contactpersoon

Ir. E. (Esther) van Zeggeren MBA
088 866 86 34
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?