Strategie en Beleid

De (inter)nationale overheid staat meer dan ooit voor de uitdaging de economie te stimuleren. Hiervoor zijn innovaties noodzakelijk. Grote, complexe en ruimtelijke innovaties zijn niet gemakkelijk te sturen op effectiviteit. Dit vergt strategische denkkracht.

Globalisering, klimaat, energie, veiligheid en vergrijzing vergen nieuw beleid dat zowel oplossingen biedt voor deze maatschappelijke problemen, als innovatiekansen creëert voor bedrijven. Wat kan Nederland of Europa doen aan de randvoorwaarden? En wat kan de markt voor het bedrijfsleven doen om voldoende economische basis en goede kwaliteit van leven te realiseren? Met ruim honderd kennisexperts in strategische studies werkt TNO mee aan sturing op effectieve innovaties.

De bouwstenen van ons werk zijn:

  • Verkenningen
  • Agendering
  • Interventies
  • Monitoring
  • Evaluaties
Onze experts combineren de technische know how van innovaties met de kennis die nodig is om deze innovaties te laten slagen.

Voor en met wie werkt TNO

De TNO-experts in strategie- en beleidstudies ondersteunen u bij strategische besluitvorming en adviseren in internationale en nationale maatschappelijke innovatievraagstukken. De studies worden veelal verricht voor overheden, internationale instituties en het bedrijfsleven. Onze partners zijn politieke besluitvormers in Nederland en Europa. Wij werken onder andere samen met de universiteiten van Amsterdam, Utrecht en Rotterdam op economische-, innovatie- en beleidsvraagstukken.

Innovatie op zeven thema’s

TNO richt haar onderzoek op zeven maatschappelijke thema’s: gezond leven, industriële innovatie, gebouwde omgeving, energie, mobiliteit, integrale veiligheid en de informatiemaatschappij. Het strategische onderzoek van TNO richt zich op de evaluatie van en de nieuwe ontwikkelingen op deze thema’s en de onderlinge interactie tussen de thema’s.

Strategy and Change

Strategie en Beleid van TNO neemt deel aan het onderzoeksprogramma Strategy and Change, waarin het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) en TNO samenwerken. Het programma identificeert en duidt de belangrijke trends van deze tijd en onderzoekt de implicaties ervan op vier onderwerpen: integrale veiligheid, welvaart en welzijn, duurzaamheid en technologie en innovatie.

Nieuws en actualiteiten

Lopend nieuws en actualiteiten worden gepubliceerd via onze webpagina Nieuws . Vier keer per jaar brengen wij een digitale nieuwsbrief uit voor de Nederlandse sector voor strategie- en beleidsstudies. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via MijnTNO.

Contact

Wij maken graag het verschil in effectieve innovatie. Voor strategische denkkracht kunt u contact met ons opnemen.

Neem contact op met Arlette Pikaart

CONTACT OPNEMEN
Contactpersoon

Ir. A.D. (Arlette) Pikaart
088 866 72 34
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?

Gerelateerde items