TNO Companies

TNO Companies richt zich al sinds 1987 op het naar de markt brengen van baanbrekende wetenschappelijke kennis die binnen TNO is ontwikkeld, maar die niet zomaar door het bedrijfsleven wordt opgepakt. We doen dit door verzelfstandiging en venturing met zowel financiële als marktpartijen.

TNO Companies kent 3 categorieën bedrijven:

  • Accelerators (versnellers)
  • Autonomen
  • Starters

Accelerators

Accelerators zijn gebaseerd op spin offs van ontwikkelingen bij de Researchorganisatie TNO. Door venturing en het aantrekken van extern kapitaal kunnen deze ontwikkelingen worden versneld en in de markt tot waarde komen. Dit alles binnen een vooraf vastgesteld businessplan dat een zeer sterke marktoriëntatie heeft en top of mind is voor alle partners in de venture. Het is TNO Companies vooral te doen om de ontwikkeling versneld te realiseren. Ze heeft daarbij een redelijk rendement voor ogen. Bij de oprichting van de venture wordt de exit van TNO Companies vaak al geregeld zodat duidelijkheid bestaat over de positionering van partijen in de doorgroei fase.

Autonomen

Een Autonome onderneming is gebaseerd op seriematig werk dat vanuit TNO wordt uitgesponnen en in een onderneming wordt ondergebracht. Het doel van zo’n verzelfstandiging is het vergroten van de marktfocus en het excelleren op operationeel gebied. Hierbij is groei in marktomzet en waardecreatie beoogd. Zolang de uitgesponnen onderneming nieuwe ontwikkelingen uit TNO weet op te pakken en te valoriseren worden dergelijke bedrijven gehandhaafd. Zodra deze rol afneemt is het bedrijf klaar voor vervreemding.

Starters

De Starter is gebaseerd op een concreet product, dienst of idee waarmee de ondernemer zelf aan de slag gaat. TNO heeft niet alleen bewezen steeds beter in staat te zijn om ondernemerstalent aan te trekken, maar ook om deze talenten te ontwikkelen. Een aantal medewerkers komt vroeg of laat op het idee om te ondernemen. Vaak past zo’n idee niet direct in de scoop van de TNO-themastrategie. Daarom worden deze starters uitontwikkeld in partnership zoals met YES!Delft (de incubator van de TU Delft).

Contactpersoon

Ing. J.V. (Victor) Elsendoorn
088 866 99 19
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?

Gerelateerde items