29 januari 2013
Nieuwe partners in gezamenlijk onderzoek naar diagnosestelling met lichttechnologie

Alzheimer Nederland, Hersenstichting en Parkinson Vereniging versterken van ’t Hoff programma van TNO

Maandag 28 januari tekende TNO een samenwerkingsovereenkomst met drie nieuwe partijen in het Van ’t Hoff Programma. TNO werkte al samen met het Diabetes Fonds en het bedrijfsleven, het partnerschap breidt nu uit met de Hersenstichting Nederland, Alzheimer Nederland en de Parkinson Vereniging. Het van ’t Hoff Programma is een vernieuwend gezamenlijk onderzoeksprogramma om via lichttechnologie pijnloze metingen te doen naar de gezondheidstoestand van mensen.

Metingen doen met lichttechnologie (optische spectroscopie) is in opkomst. Het van ’t Hoff Programma wil met de uitbreiding van de samenwerking een steviger basis leggen voor medische toepassingen van deze technologie en de kennis breder delen. De kracht van het onderzoeksprogramma is dat verschillende experts samenwerken: vanuit de kennishoek, de technische en de commerciële wereld. Daardoor kan techniek snel worden vertaald naar doorbraken voor medisch gebruik, in Nederland en internationaal. De eerste resultaten worden voor het eind van 2013 verwacht. TNO is de initiator van het programma dat past binnen de topsectoren: ‘Life Sciences & Health’ en ‘High Tech Systems & Materialen’ en acteert als katalysator.

Optisch meten is minder belastend

Met licht kun je op, door of onder de huid bijvoorbeeld lichaamsvloeistoffen, zenuwen of bloedvaten meten met zowel zichtbaar als onzichtbaar licht (zoals infrarood). Zo kun je onder meer meten hoeveel glucose of hoeveel zuurstof er in het bloed zit. Ook kan een chirurg in de toekomst zien of hij in vet of in een bloedvat gaat snijden. In de eerste jaren van het programma wordt de basis uitgewerkt voor metingen in lichaamsvloeistoffen. Een bloedmonster nemen via prikken is een invasieve meting. Door het onderzoek in het van ’t Hoff Programma is het straks mogelijk om optisch te meten, dus niet-invasief. Wie bijvoorbeeld diabetes heeft en insuline gebruikt, moet meerdere keren per dag met een vingerprik zijn bloedsuiker meten. Dat is een belastende handeling, die op termijn tot beurze en gevoelloze vingertoppen leidt. Lichttechnologie kan een betrouwbare nieuwe en pijnloze manier worden om de bloedsuiker te meten. Een ander voorbeeld is de mogelijkheid om met licht in plaats van met een ruggenprik vast te stellen of iemand binnen een bepaalde tijd Alzheimer krijgt of aan een andere hersenaandoening lijdt.

Van rechts naar links: Peter Schoof, directeur Hersenstichting Nederland, Stefanie van Vliet, directeur Parkinson Vereniging, Arnold Stokking, managing director Industriële Innovatie, TNO, Gea Broekema, directeur Alzheimer Nederland, Dries Hettinga, adjunct-directeur Diabetes Fonds

Persbericht 2013-2
Voor meer informatie

Neem contact op met Monique de Geus

CONTACT OPNEMEN
Contactpersoon

M. (Monique) de Geus
088 866 10 17
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?