Bereikbaarheidsvisie Mainports

TNO stelde in samenwerking met Bart Egeter Advies een visie op over de bereikbaarheid van de mainports in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De studie richt zich op de kwaliteit en structuur van de netwerken vanuit het perspectief van de mainports Schiphol en Rotterdam.

Vanwege het belang van de bovenregionale stromen van en naar de mainports heeft deze studie een onderscheidende insteek ten opzichte van veel andere studies. In de bovenstaande kaartbeelden is te zien dat de vitaliteit van de mainports kan worden verbeterd door:

  • voor elke vervoerswijze een beperkt aantal primaire routes te selecteren, waarop een uitstekende kwaliteit wordt geboden;
  • voor elke vervoerswijze alternatieve routes te selecteren die voldoende capaciteit bieden bij grootschalige incidenten en calamiteiten;
  • de netwerken uit te breiden met nieuwe verbindingen en missing links gericht op verbetering van de primaire en alternatieve routes.
De netwerkontwerpen zijn gemaakt volgens een gestandaardiseerde ontwerpmethode waarbij eerst een probleemanalyse en functionele analyse plaatsvindt om vervolgens op basis van ontwerpprincipes (o.a. gericht op robuustheid) een nieuwe visie op de netwerken op te stellen.

Andere toepassingsmogelijkheden

Deze ontwerpmethode is eerder toegepast om een visie op een robuust wegennet op te stellen voor de regio Rotterdam-Den Haag, Utrecht en de stadsregio Amsterdam. Daarnaast is met een aangepaste versie van deze methode een visie op de bijdrage van P+R (P+R-plus) aan een robuust mobiliteitssysteem voor de regio Rotterdam-Den Haag opgesteld. De ontwerpmethode kan worden toegepast op andere regio’s en op nationale schaal. Daarnaast beschikken wij over analyse tools (zoals het dynamisch verkeersmodel Indy) om de kwaliteit van de ontwerpen kwantitatief te toetsen.

Contactpersoon

dr. M. (Maaike) Snelder
088 866 85 22
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?