EnViVer: Optimalisatie Verkeersemissies

EnViVer combineert resultaten van verkeersimulatie-software met emissiemodellen. Hiermee voorspelt EnViVer de milieu-impact van verkeer voor specifieke verkeerssituaties. Is een rotonde beter voor doorstroom en milieu dan een kruispunt? EnViVer geeft het antwoord en helpt met het dilemma van verkeersdoorstroming versus emissies. Met EnViVer vindt u de beste oplossing voor uw verkeerssituatie.

Introductie van EnViVer

In de afgelopen jaren is de uitstoot van het verkeer verder gestegen, ondanks een gemiddelde emissiereductie voor nieuwe auto’s. De vooruitgang in de voertuigtechnologie is niet in staat om het effect van de verkeerstoename te compenseren.

TNO heeft de uitstoot van ruim 3.000 voertuigen gemeten. Op basis van de meetresultaten ontwikkelde TNO het VERSIT+ emissiemodel. Dit emissiemodel kan voor de uitstoot van bijvoorbeeld NOx, fijnstof (PM10) en CO2 berekenen. Hiervoor is wel informatie van het rijgedrag (snelheid-tijd profiel) van de voertuigen nodig. Deze informatie verkrijg je met verkeerssimulaties met een softwarepakket als VISSIM. EnViVer koppelt het TNO-VERSIT+ emissiemodel aan het gesimuleerde verkeersgedrag in VISSIM. Op die manier berekent EnViVer de impact op emissies van bv. een nieuwe afrit, extra rijstrook, of dynamisch verkeersmanagement.

EnViVer maakt de impact van verkeer en verkeersmaatregelen op emissies duidelijk zichtbaar in de vorm van een ’emissiekaart’. Met de uitkomst van EnViVer stelt de gebruiker vast waar de knelpunten zitten en welk scenario het beste past bij de verkeerssituatie.

Toepassingen

Naast de toepassingen in stedelijk gebied kan EnViVer ook gebruikt worden op hoofdwegen om onder andere emissie-effecten te evalueren van:

  • groene golven,
  • toeritdosering,
  • dynamische snelheidsbeperkingen.
Ook kunnen de technologieën, zoals interactieve navigatiesystemen, op basis van de verkeerssituatie, start-stop systemen en coöperatieve cruise control gesimuleerd worden aan de hand van verkeerssimulaties of praktijk GPS gegevens.

EnViVer is al gebruikt voor de evaluatie van:
  • rotondes versus kruispunten met stoplichten,
  • adaptieve verkeerslichten,
  • Adaptive Cruise Control (ACC).
EnViVer wordt al verkocht in Nederland, België, Engeland, Duitsland, China, Zuid-Korea en Australië. Tot de klanten behoren universiteiten, overheden en ingenieursbureaus wereldwijd. EnViVer wordt in Nederland verkocht door Vialis en internationaal door PTV.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

CONTACT OPNEMEN
Contactpersoon

Ir. A.R.A. (Arjan) Eijk
088 866 84 14
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?