SolaRoad combineert weg met zonnepaneel

Het wegennet is één grote zonnecollector en bron van groene stroom. In het innovatietraject SolaRoad werkt TNO aan een uniek wegconcept dat zonlicht omzet in elektriciteit. In combinatie met elektrische voertuigen kan hiermee een grote stap worden gemaakt naar duurzame mobiliteit. SolaRoad is een idee en initiatief van TNO en zij werkt samen met de provincie Noord-Holland, Imtech en Ooms Avenhorn Groep.

Het potentieel om op deze manier elektriciteit op te wekken is groot, het totale Nederlandse wegennet omvat ongeveer 137.000 kilometer. De verwachte opbrengst aan elektriciteit ligt op 50 kWh per vierkante meter per jaar. Een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar ongeveer 3.500 kWh aan elektriciteit.

Module

Het huidige concept-ontwerp voor het SolaRoad fietspad bestaat uit modules. Het fietspad is opgebouwd uit betonnen elementen van 1,5 bij 2,5 meter met een glazen toplaag. Onder de afdekking van gehard glas van ongeveer 1 cm dikte liggen kristallijn silicium zonnecellen. De wijze waarop de energie wordt gebruikt moet in de pilot samen met de partners worden ontwikkeld met behulp van slimme ICT-toepassingen. Deze helpen om de energieproductie in piekmomenten (veel zon) en zo efficiënt mogelijk te verdelen voor de momenten zonder of met minder licht.

Ontwikkelingstraject

Randvoorwaarde is dat SolaRoad minimaal aan de eisen voldoet die ook gelden voor reguliere wegen en fietspaden, voor bijvoorbeeld stroefheid en onderhoud. SolaRoad is nog volop in ontwikkeling. We zullen nog veel moeten leren en ontwikkelen. Dat doen we onder andere in een pilottoepassing in Noord-Holland, in kennisontwikkelingsprojecten op specifieke onderdelen en in beproevingen van onderdelen zowel in laboratorium als in het veld. Kennis- en productontwikkeling van SolaRoad, op gebied van techniek, materiaalkeuze, energiedistributie, (maatschappelijk) business model maar ook randvoorwaarden die vanuit de gebruikers gesteld worden (veiligheid, comfort) staan op het programma. De eerstvolgende stap in dit traject is het realiseren van een eerste praktijktoepassing van SolaRoad in de vorm van een fietspad. We koppelen kennis- en productontwikkeling aan de realisatie van deze praktijkproef.

Partners en contact

SolaRoad is een idee en initiatief van TNO. In een vroeg stadium zijn ook de andere consortiumpartijen aangehaakt: de Provincie Noord-Holland, Imtech en Ooms Avenhorn Groep. Binnen SolaRoad kiezen we een tripartite samenstelling van partners waarin markt, kennis en overheid samen tot innovatie komen. De bedoeling hiervan is dat het product straks op de vrije markt beschikbaar kan komen en dat hier een passend en gezond businessmodel voor wordt ontwikkeld. Als u wilt participeren in dit project, neemt u dan contact op met Gerrit Jan Valk: 088 866 73 01.

Voor technische informatie, kunt u contact opnemen met Stan Klerks: 088 866 35 16.

Contactpersoon

Drs. G.J.E. (Gerritjan) Valk
088 866 73 01
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?