Update Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft TNO, samen met CE Delft, een update gemaakt van de Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer De nadruk ligt daarbij op de verschillende emissies (CO2, NOx en fijn stof), maar informatie over praktische zaken en kosten is ook opgenomen. Benzine en diesel komen aan bod, alsmede de ‘alternatieve’ brandstoffen LPG, aardgas, groengas, biodiesel, bioethanol, GTL, elektriciteit en waterstof. De toepassing betreft zowel personenauto's als vrachtauto’s en bussen. De factsheets zijn primair bedoeld als informatiebron voor beleidsmakers bij de nationale en lagere overheden die te maken hebben met besluitvorming rondom verkeer, brandstofgebruik, de aanschaf van voertuigen, openbaar vervoer en milieu. De uitgebreide en up-to-date kennis van genoemde organisaties op het gebied van brandstoffen en de daarmee samenhangende milieueffecten is op deze wijze beknopt en overzichtelijk samengevat. Voor specifieke situaties en toepassingen kan het nodig zijn om diepgaander te analyseren.

 

Auteur(s): Ruud Verbeek (TNO) en Bettina Kampman (CE Delft)

 

Publicatiedatum: augustus 2012

 

Download dit artikel

DOWNLOADEN
Contactpersoon

ir. R.P. (Ruud) Verbeek
088 866 83 94
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?