Voeding

Voeding bevat steeds meer ingrediënten, waarbij traceerbaarheid in de keten onverminderd actueel blijft. Tegelijkertijd blijft de vraag naar voedsel toenemen. De agrofoodsector introduceert jaarlijks ruim 15.000 producten en zoekt daarbij naar flexibiliteit in productontwikkeling binnen de (inter)nationale wetgeving. TNO werkt aan inzichten en methoden die helpen om veilig en duurzaam te produceren en zet in op slagvaardig risicomanagement.

De voedingsmiddelenindustrie staat voor enorme uitdagingen. De hedendaagse grootschalige voedselproductie heeft grote impact op het milieu en de vraag naar voedsel blijft stijgen door de groeiende wereldbevolking en welvaart. De wereldbevolking groeit, net als het aantal mensen met overgewicht, diabetes en voedselallergie. Met de globalisering neemt de kans op moeilijk beheersbare voedselincidenten toe.
TNO speelt hierop in met een multidisciplinair onderzoeksprogramma: de organisatie werkt aan methoden en inzichten die de agrofoodsector helpen veilig te innoveren en die overheden ondersteunen bij de ontwikkeling van beleid. TNO is vanuit haar brede kennis en expertise sterk in de vertaling van fundamentele wetenschappelijke inzichten naar innovatieve maatwerktoepassingen.

Samenwerken in consortia

De vertaling naar maatwerkoplossingen vindt plaats in de vorm van onderzoeksprojecten. Een groot deel van deze projecten vindt plaats in opdracht van (internationale) bedrijven. Ook werken we vaak met een groep bedrijven in consortiumverband. Daarbij maken we afspraken over de manier waarop de betrokken partijen de resultaten gebruiken. TNO brengt regelmatig relevante partijen in consortia bij elkaar. Dit brede netwerk maakt ons tot een gewilde onderzoekspartner in diverse publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) en open innovatienetwerken in Nederland en binnen de Europese Unie.

Gezond, voedselveilig en innovatief

Het Innovatiegebied voeding kent drie onderwerpen:

  • Gezonde voeding
    We werken aan methoden om de gezondheidseffecten van voedingsmiddelen goed en snel meetbaar te maken. Modellen brengen verschillende aspecten van onze vertering in kaart of geven bedrijven inzicht in de gezondheidseffecten van ingrediënten.
  • Voedselveiligheid
    Het ontwikkelen van methoden waarmee fabrikanten en overheden de toxicologische veiligheid van complexe producten snel in kaart kunnen brengen. Aandachtspunten zijn: efficiënte beoordeling van de allergeniciteit van voedsel en vroegtijdig ingrijpen bij dreigende voedselincidenten.
  • Innovatieve voedingsconcepten
    Een totaalaanpak waarmee fabrikanten sneller gezonde en duurzame innovaties op de markt kunnen brengen. Centraal staan vraagstukken rond receptuurverbetering (suiker- en zoutverlaging, clean label), productieprocessen (nieuwe scheidings- en droogprocessen en 3D-printtechnologie) en productkwaliteit (smaak, textuur, houdbaarheid).

Contactpersoon

dr.ing. J.P. (Jan Pieter) van der Lugt MBA
088 866 18 81
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?