Arbeid

Arbeid vormt voor mensen een belangrijk onderdeel van hun leven en is essentieel voor productie en innovatie. Daarom is het belangrijk om te investeren in arbeid: gezonde en veilige arbeid, arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit. Dat vraagt om bescherming tegen de risico’s en nadelige effecten van arbeid, maar vooral ook om versterking van de positieve elementen van arbeid, zoals: motivatie, ontwikkeling en voldoening.

Het innovatiegebied Arbeid brengt technologische en sociale innovatie samen. In onze projecten verbinden we techniek, mens en organisatie. Want technologische ontwikkelingen worden door innovatieve organisaties en hun medewerkers omgezet in blijvende veranderingen, oftewel ‘innovaties die werken’. Het onderzoek en advies van TNO richt zich op werkenden, hun omstandigheden, hun betrokkenheid en de organisatie van het werk. Praktische toepasbaarheid staat centraal, waarbij we ons baseren op een wetenschappelijk kennisfundament.

Aandachtsgebieden

Binnen het onderzoek en advies van TNO zijn enkele belangrijke aandachtsgebieden te onderscheiden. Het eerste richt zich op de stap van niet-werken naar werk: hoe komen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk? Vervolgens zetten we in op duurzaam werk: hoe zorgen we dat mensen die werken gezond en mobiel blijven en langer en met plezier doorwerken? Van bedrijven vraagt dit dat ze investeren in veiligheid, gezondheid, vitaliteit en kwalificatieverbetering. Van de werkenden zelf vraagt het een open flexibele opstelling en de bereidheid zich te ontwikkelen. Tot slot is er de ontwikkeling naar innoverende organisaties. De snelle veranderingen in markt en maatschappij vragen dat organisaties zichzelf voortdurend vernieuwen en versterken. Hoe kunnen bedrijven en netwerken hun concurrentiekracht en veerkracht vergroten en hun werknemers stimuleren om actief bij te dragen aan die ontwikkeling?

Drie onderwerpen

Innovatiegebied Arbeid kent drie onderwerpen:

  • Innovaties voor gezond en veilig werken
    Zet in op preventie en verlaging van de werkgerelateerde ziektelast bij werknemers en bevordert gezond en veilig werk. Dit met speciale aandacht voor de kosteneffectiviteit van de interventies. Daarnaast richt het onderzoek zich op signaleren, evalueren en beheersen van nieuwe en soms onbekende risico’s van technologische ontwikkelingen.
  • Duurzame inzetbaarheid
    Richt zich op het versterken en verbeteren van de duurzame inzet en inzetbaarheid van de beroepsbevolking. Dit door het versterken van de vitaliteit, de kwalificaties, mobiliteit en werkomgeving.
  • Innovatie en arbeidsproductiviteit
    Heeft tot doel de innovatiekracht te versterken en de arbeidsproductiviteit te verhogen. Dat gebeurt door het beter benutten van menselijk kapitaal en sociale innovatie.
Meer weten? Download het boekje 'Goed Werk'.

Contactpersoon

Prof. dr. ir. P.M. (Paulien) Bongers
088 866 52 37
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?