Sustainable Chemical Industry

In de chemie zijn diverse trends zichtbaar. De algemene trend is dat de milieu-impact van de industrie wordt teruggedrongen. Bovendien dreigt een structureel tekort aan grondstoffen zoals olie en gas. Daarnaast gelden voor de speciale producten (polymers tot en met farma), waaronder ook medicijnen en voedselingrediënten, twee belangrijke uitdagingen: producten sneller introduceren op de mark en minder afhankelijk worden van grondstofprijzen.

Om deze uitdagingen aan te gaan, heeft de sector nieuwe, geavanceerde procestechnologie nodig. Om die te ontwikkelen, richt TNO zich primair op de speciale chemie en de fijnchemie. Dit is het bovenste deel van de waardeketen, van polymers tot en met farma. In dit deel van de waardeketen zijn de productievolumes relatief klein en wordt veel vaker geïnvesteerd in nieuwe apparatuur, als die nodig is om nieuwe producten in de markt te introduceren. In die zin is dit deel van de sector innovatiever dan de bulkchemie. Veel producten in de speciale chemie en de fijnchemie worden geproduceerd in generieke apparatuur. In de bulkchemie daarentegen is apparatuur specifiek ontworpen voor één product. Dit betekent dat de ontwikkeling van die apparatuur voor het bedrijf vaak van strategisch belang is. Hoger in de waardeketen wordt meer generieke apparatuur gebruikt, die ook in open innovatie kan worden ontwikkeld.

De strategische kennis van de bedrijven zit dan in de manier waarop deze apparatuur wordt aangestuurd en geschakeld. De ontwikkelingen voor de speciale chemie en de fijnchemie kunnen wel leiden tot spin-off voor de bulkchemie. Te denken valt aan voorgeschakelde, kleinschalige oplossingen om biomassa bij te mengen in grondstofstromen en aan kleine aanpassingen die energiebesparing opleveren.

Voor hoogrisicobedrijven met complexe productieprocessen is het van belang het ontwerp, beheer, gebruik en onderhoud van grotere productiesystemen (van meer dan 100 miljoen euro en met een levensduur van meer dan dertig jaar) te optimaliseren. TNO richt zich daarom op systeemmodellering voor processen waarbij rekening wordt gehouden met productie, veiligheid, onderhoud en investeringen.

Contactpersoon

Dr.Ir. A.I. (Arij) van Berkel
088 866 21 57
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?