Defence Research

Defensie staat voor de uitdaging om een duurzaam, dynamisch evenwicht te vinden tussen de ambitie, capaciteiten en beschikbare financiële middelen. TNO is er op gericht om Defensie bij deze uitdaging te helpen op de volgende onderwerpen.

Military Operations

Een krijgsmacht moet effectief en flexibel kunnen optreden en tegelijk de kosten binnen de perken houden. Dat vraagt om doelmatige aanschaf van nieuw materieel, nieuwe operatieconcepten en optimale gereedheid. Speerpunten zijn: vervanging en aanschaf van hoofdwapensystemen (o.a. F16, M-fregat, UAV), genetwerkt optreden (ook met niet militaire partijen), Cyber operations en Oefenondersteuning. TNO ondersteunt hierbij met innovatieve analyse- en evaluatiemethoden, hoogwaardige CD&E (Concept Development & Experimentation) en gebruik van simulatiemodellen en –technologie.

Information Superiority

Terwijl de beschikbare mankracht overal afneemt, nemen de informatiebehoefte en -beschikbaarheid explosief toe. Een superieure informatiepositie biedt cruciaal tactisch voordeel. Door informatiesuperioriteit wordt aansturing van de militaire organisatie verbeterd en kunnen alle middelen maximaal effectief worden ingezet. Met de kennis van heterogene sensornetwerken gekoppeld aan proces- en domeinkennis kan TNO helpen, vooral door het bedenken en ontwikkelen van technologie.

Force Protection

Militairen moeten in wisselende operationele situaties effectief en veilig kunnen optreden. In het Nederlandse integrale beschermingsmodel komen fysieke bescherming, missiedoel en kosten bij elkaar. Naast fysieke bescherming probeert dit model bijvoorbeeld schade te voorkomen, door dreigingen tijdig te herkennen en zo nodig te onderscheppen. TNO kan van dienst zijn bij kosteneffectieve en veilige aanschaf, onderhoud en gebruik van wapensystemen en munitie.

Human Effectiveness

Om met minder personeel meer te presteren is aandacht nodig voor inzetbaarheid, voortzettingsvermogen, motivatie en (psychische) gezondheid. Ook moet gekeken worden hoe geautomatiseerde en onbemande systemen taken van mensen kunnen overnemen. Door lagere uitval en kleinere bezettingen laten zich kostenvoordelen realiseren. TNO draagt bij door de training, monitoring en ondersteuning van het personeel te verbeteren en door te onderzoeken hoe intelligente en (semi)autonome systemen optimaal kunnen worden ingezet.