Betrouwbare Verkeerssystemen

Een betrouwbaar verkeerssysteem creëer je niet in één dag. We willen minder files, minder milieuvervuiling en minder verkeersongevallen. Met dit innovatiegebied wil TNO bijdragen aan een beter systeem van verkeer, vervoer en logistiek.

Hiertoe gaan we een robuust infrastructuurnetwerk ontwikkelen en realiseren, waarin lokale verstoringen niet het hele netwerk ontregelen. En waarin meer synergie is tussen het wegverkeer en hoogwaardig openbaar vervoer. Alleen dan blijven sterk verstedelijkte gebieden betrouwbaar bereikbaar. Daarnaast gaan we Intelligente Transport Systemen (ITS) ontwikkelen en toepassen. Met de sensoren en andere ICT-mogelijkheden van dit systeem kunnen gebruikers beter kiezen welk vervoersmiddel ze willen gebruiken (met reisinformatie over alle vervoersmiddelen) en hun mobiliteitsgedrag sturen. Hierdoor kan het totale verkeerssysteem beter bestuurd (dynamisch verkeersmanagement) en benut worden. Ook prijsprikkels maken het verkeerssysteem betrouwbaarder. Op termijn ontstaan coöperatieve systemen van intelligente voertuigen die communiceren met de intelligente infrastructuur.

Ook gaan we duurzame logistieke oplossingen ontwikkelen, waarin betrouwbaarheid, efficiency en minder milieubelasting samengaan. Ook hier geeft ICT veel nieuwe mogelijkheden voor efficiënter vervoer en vruchtbare samenwerking. De Nederlandse logistieke sector bouwt hiermee een sterke regiefunctie in de internationale logistiek op.

Onderwerpen in Betrouwbare Verkeerssystemen
Contactpersoon

Dr. ir. M.J.G. (Michiel) Jak
088 866 09 71
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?