Veilige en Schone Transportmiddelen

Met slimme voertuigtechnologie kunnen we het aantal verkeerslachtoffers verlagen én de emissies en het brandstofverbruik verminderen. Als bestaande navigatie- en veiligheidssystemen worden uitgebreid met communicatie naar infrastructuur en andere voertuigen (coöperatieve systemen), kunnen slimme voertuigen het verkeer bovendien beter laten doorstromen.

Hiervoor zijn in-carsystemen en applicaties nodig: een kans voor Nederlandse ondernemingen. Gaan zij deze systemen ontwikkelen, dan kan de economische bedrijvigheid verdubbelen.

Ondanks de energieschaarste en de dreigende klimaatcrisis neemt de mobiliteitsvraag toe. Daarom moet het transportsysteem wereldwijd ‘verduurzamen’. In de komende decennia willen we daarom noodzakelijke nieuwe technologieën ontwikkelen en hier beleidskaders aan verbinden. We denken aan proeftuinen voor elektrisch vervoer, high blend biobrandstoffen en Intelligente Transportsystemen (ITS). En aan het schoner, stiller en zuiniger maken van de bron, de transportmiddelen zelf. In de westerse wereld zijn de komende vijf tot tien jaar cruciaal voor de overgang naar duurzame mobiliteit; in deze periode worden immers de fundamenten voor de toekomst gelegd. Willen we in 2040/2050 voldoende grote aantallen duurzame voertuigen op de weg hebben, dan moet nu begonnen worden met praktijkexperimenten en binnen vijf tot tien jaar met de aanleg van energie-infrastructuur en de marktintroductie.

Onderwerpen in Veilige en Schone Transportmiddelen
Contactpersoon

ir. P.P. (Paul) van den Avoort
088 866 54 60
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?