Maritime and Offshore

De maritieme sector omvat een industriële keten van werven, toeleveranciers en operators. De offshore industrie houdt zich bezig met exploratie en winning van hernieuwbare energie en grondstoffen op zee TNO wil de technologie die ze heeft ontwikkeld in verschillende markten (hightechmaakindustrie, chemie, energie- en nutsbedrijf en bouw), ook inzetten in de maritieme en offshore markt.

De Nederlandse maritieme industrie is in de jaren tachtig en negentig geherstructureerd, waarbij veel werven zijn verdwenen. De sector is daar sterker uitgekomen, maar de structuur van de industrie is sterk veranderd. De nadruk is verschoven van bouwen naar ontwerpen en van maritiem naar offshore en het winnen op zee: exploratie van de zee op grote diepte (4-5 km), revolutionaire duurzame veranderingen in de visserij en innovaties ter bescherming van constructies op zee.

De Nederlandse maritieme en offshore sector kan alleen concurrerend blijven door geavanceerde systemen te leveren, die beter presteren dan vaartuigen en offshore-installaties van landen met lagere lonen. Het verbeteren en voorspellen van het rendement van Maritieme en Offshore installaties is hierbij belangrijk. De doelstelling is om de Nederlandse maritieme industrie in 2015 op dit punt bij de top drie in de wereld te laten horen. Hiervoor moeten we focussen op de volgende (hoofd)doelen:

  • Versnellen van het realisatie-proces
  • Verbeteren van functionaliteiten
  • Vergroten van de betrouwbaarheid
  • Het verlengen van de levensduur
  • Verantwoorde en veilige exploitatie

TNO heeft op deze gebieden een vooraanstaande positie door kennis, faciliteiten en samenwerking met partners.

De Maritieme Campus Nederland (M3) in Den Helder is opgezet door TNO en gaat onderwijs, onderzoek en ondernemerschap op het gebied van zee en scheepvaart bundelen. Dit samenwerkingsverband biedt een goed platform om het innovatiegebied 'Maritiem en offshore' in Nederland verder uit te breiden. Ook is TNO deelnemer in het TKI’s Wind op Zee en Maritiem en werkt TNO nauw samen met het Maritiem Kennis Centrum.

Wilt u meer weten over de activiteiten van TNO in het domein Maritiem en Offshore? Neem contact op met ons.

Onderwerpen in Maritime and Offshore
Contactpersoon

ir. J.H. (Jan) Hoegee
088 866 48 04
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?