Urban development

TNO draagt bij aan de ontwikkeling van gezonde, veilige, duurzame en concurrerende steden. Belangrijke vragen daarbij zijn: hoe versterk je de leefomgeving en hoe beperk je de CO2-uitstoot tegen zo laag mogelijke kosten? TNO werkt samen met overheid en bedrijven aan oplossingen, onder andere door het koppelen van gegevens rond gezondheid, welzijn, milieu, risico’s, regionale economie, gebouwde omgeving en infrastructuur.

Duurzaamheid: resource efficiency en klimaatbestendigheid

Steeds meer mensen wonen, werken en leven in de stad. Daar ontstaan verschillende (materiaal)stromen, bijvoorbeeld voor energie en watergebruik. TNO ontwikkelt technologieën die deze stromen zo efficiënt mogelijk maken, onder andere door hergebruik. In 2050 moeten stedelijke gebieden zo ingericht en aangepast zijn, dat de leefbaarheid minimaal is beschadigd en aangetast door de verandering van het klimaat. Het gebruik van (fossiele) energie in steden is dan geminimaliseerd. Samen met grote gemeenten en de Rijksoverheid ontwikkelt TNO concepten voor klimaatbestendige inrichting van het stedelijk gebied en infrastructuur. Ook ontwikkelt en implementeert TNO decentrale watersystemen in de gebouwde omgeving. Voor maatschappelijke transities zoals de ontwikkeling van energie-neutrale gebieden en circulaire economie brengt TNO partijen bijeen die de veranderingsprocessen versnellen. Waar nodig werken we samen met partners aan doorbraakprogramma’s.

De leefbare stad: milieukwaliteit en gezondheid

TNO brengt de milieukwaliteit letterlijk in kaart. Samen met partners werken we aan concepten en systemen die milieukwaliteiten in stedelijke gebieden op een slimme manier meten. Dat gebeurt onder andere binnen het expertisecentrum voor leefomgeving en gezondheid (GML). Maar ook met tools zoals Urban Strategy, sensing-technologie en social media.
TNO onderzoekt daarnaast de complexe relatie tussen gezondheid en de fysieke leefomgeving. Daarvoor ontwikkelen we scenario’s die effecten van veranderingen in het zorgsysteem in beeld brengen. Op basis van deze informatie wordt besluitvorming vereenvoudigd.

Integrale oplossingen

De eisen aan de sociale leefomgeving in steden veranderen snel. Steden moeten hierop anticiperen. Beleving en infrastructuur moeten voldoen aan deze veranderingen, zodat de stedelijke leefomgeving aantrekkelijk, veilig en schoon blijft en ruimte biedt aan de verschillende wensen van de bezoekers en bewoners. ICT -technologie biedt kansen voor de ontwikkeling van gezonde, duurzame en concurrerende steden. TNO beschikt over deze technologie en brengt bedrijven, organisaties en overheid om samen te komen tot slimme steden. Daarnaast bieden we en integrale oplossingen en concepten. Amsterdam en andere grote steden zijn proeftuinen voor smart cityconcepten. De kennis over regionale economische ontwikkeling wordt ingezet bij investeringen in gebieden (nieuwbouw en stedelijke transformatie).

Contactpersoon

dr. M.A.J. (Marianne) Linde
088 866 13 94
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?