ICT Infostructuren

Individuen en bedrijven hebben toegang tot een vrijwel onbegrensde hoeveelheid informatie. De hoeveelheid data die via allerlei infrastructuren, toepassingen en apparaten op ons af komt, zal de komende jaren explosief toenemen. Het aantal apparaten waarmee we via het internet informatie uitwisselen groeit naar verwachting van vijf miljard in 2010 naar ruim dertig miljard in 2020.

TNO werkt aan oplossingen om die overvloed aan ongestructureerde data te transformeren tot bruikbare gegevens.

Het gebruik van informatie is volgens TNO de motor van economische groei en welzijn. We spreken daarom wel van de infoconomie. De fysieke en digitale wereld versmelten in hoog tempo. Dagelijks verschijnen er nieuwe toepassingen om informatie te raadplegen en met wie of wat ook uit te wisselen. Ze hebben de potentie grote economische en sociale waarde te creëren, maar er zijn ook allerlei factoren die het succes ervan in de weg staan. Een combinatie van technologische en sociale innovaties is onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat alle beschikbare informatie en de vele toepassingen daadwerkelijk waarde toevoegen voor het individu, het bedrijfsleven, de maatschappij.

Binnen ICT Infostructuren werken we aan innovatieve oplossingen waarmee bedrijven, overheden en individuen nieuwe mogelijkheden krijgen om te profiteren van de informatiemaatschappij waarin we leven. Het creëren van waarde en het realiseren van maatschappelijke impact staat daarbij voorop. Onze aanpak is multidisciplinair, technologisch, sociaal en economisch. TNO is vergaand gespecialiseerd in het toegankelijk en waardevol maken van informatie en het ontwikkelen van de vaardigheid die waarde te benutten. Bij dat alles letten we scherp op het afdoend beveiligen van informatie en het waarborgen van privacy.

Contactpersoon

ir. A.J.A. (Berry) Vetjens
088 866 73 13
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?