Mobiliteit

TNO combineert voertuigtechnische expertise, ervaring met ICT-toepassingen, kennis van bestuurdersgedrag en kennis van het verkeerssysteem in de maatschappelijke context, waaronder leefbaarheid en ruimtebeslag. Ruim 400 medewerkers leveren adviezen en slimme producten waarin beleidsmatige, gedragsmatige en technologische aspecten zijn geïntegreerd.

TNO ziet kansen om het huidige vervoerssysteem aanzienlijk te verbeteren. Het is mogelijk om netwerken te optimaliseren, capaciteit toe te voegen en slim gebruik te maken van ICT en elektronica. Verbeterd verkeersmanagement stuurt verkeersstromen naar plaats en tijd en nieuwe mobiele diensten brengen reizigers onderweg informatie en gemak. TNO werkt aan schoner verkeer door invoering van nieuwe technologieën voor brandstoffen, aandrijving en zuivering van de uitstoot. Zij beschikt over kennis van de hele keten van emissies, verspreiding en gezondheidseffecten.

Slim, schoon en betrouwbaar

Een veiliger verkeer bewerkstelligt TNO door een combinatie van intelligente voertuigen, sturing van verkeersstromen, beïnvloeding van gedrag van bestuurders en een verbeterd ontwerp van infrastructuur en informatiesystemen. Op logistiek gebied ontwikkelt TNO innovatieve logistieke concepten en adviseert over samenwerking tussen verladers, gebruik van nieuwe informatie, kostenminimalisatie en multimodaal transport. TNO erkent het nationale en internationale belang van Europese projecten op het gebied van mobiliteit en is dan ook in vele projecten actief. Nadere informatie hierover is beschikbaar op de TNO webpagina’s over EU projecten. Voor een gebundelde presentatie van deze projecten verwijzen wij u tevens naar de publicatie 'TNO moving forward… to safer, cleaner and more efficient mobility'. De Engelstalige folder van de TNO markt Mobiliteit kunt u hier downloaden.

Contactpersoon

Ir. L.J.J. (Leo) Kusters
088 866 57 47
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?