Demoprogramma brengt Truck van de Toekomst dichterbij

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft TNO opdracht gegeven een demonstratieprogramma ‘Truck van de Toekomst’ uit te voeren. In dit programma worden vrachtwagens in de praktijk uitgerust met systemen die helpen het brandstofverbruik en de CO2-emissies van het goederenvervoer terug te dringen. Het programma loopt van 2011 tot 2013.

Demonstratieprogramma Truck van de Toekomst focust op 3 thema’s
Demonstratieprogramma Truck van de Toekomst focust op 3 thema’s

- Let op: de inschrijftermijn is verlengd tot
7 februari 12.00 uur.
-

TNO gaat dit programma uitvoeren in samenwerking met partijen uit de transportsector en met leveranciers van brandstofbesparende systemen. TNO zal de (met de systemen bereikte) brandstofbesparingen analyseren. Daarnaast zullen van de gebruikte systemen de kosten/baten en de praktijkervaringen worden geïnventariseerd. Het gaat in dit demonstratieproject om systemen die de luchtweerstand en de rolweerstand verlagen en om ICT-systemen die zuinig rijden bevorderen. Deze laatste groep kunnen centrale brandstofmanagementsystemen zijn of in het voertuig gemonteerde systemen die chauffeurs ondersteunen bij zuinig rijden. Enkele voorbeelden van luchtweerstand en rolweerstand verlagende systemen zijn: zijafscherming, elektrisch verstelbare spoilers, innovatie spatlappen, zuinige banden, bandenspanningmonitor systemen en enkelluchtbanden. Met dit programma beoogt de overheid de potentie van marktrijpe systemen te demonstreren en zo het gebruik ervan door transporteurs te bevorderen.

Objectieve getallen

Belangrijk doel van het TNO-werk is het objectief vaststellen van de brandstofbesparingen die met de verschillende technologieën, onder verschillende praktijksituaties, bereikt kunnen worden. De opgedane kennis over de systemen, besparingen en praktijkervaringen zullen ter beschikking worden gesteld aan de branche via een nog op te richten ‘kennisloket’. Het kennisloket vormt op deze manier een kennisbron die transporteurs kan ondersteunen bij de beslissing om brandstofbesparende systemen te gaan toepassen.

Om deze kennis verder door te vertalen naar besparingen op nationaal niveau wordt een model ontwikkeld. Hiermee zullen voor verschillende toekomstige scenario’s de CO2- en brandstofbesparing op nationaal niveau worden doorgerekend.

Aanmelden

Voor het demonstratieproject is TNO op zoek naar projectpartners.
Bent u transporteur en wilt duurzaam ondernemen door deelname aan het demonstratieprogramma, meldt u dan hier aan. Wij zoeken fleetowners in alle transportsectoren en van alle formaten.

Bent u systeemleverancier en wilt u graag meer bekendheid en objectieve getallen over uw product wilt, meldt u zich dan hier aan.

Aanmelding dient vóór 7 februari 2011 12.00 uur te gebeuren. De uiteindelijke deelnemers zullen worden geselecteerd na beoordeling op een aantal criteria met behulp van een enquête.
Let wel op: de eventuele kosten die u moet maken voor deelname aan het project zijn voor eigen rekening.

Contactpersoon

W.A. (Willar) Vonk
088 866 84 13
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?