CenteringPregnancy; nieuwe manier van verloskundige zorg

CenteringPregnancy is een vernieuwende vorm van prenatale zorg, waarin de medische prenatale controles worden uitgevoerd in groepsverband en worden geïntegreerd met drie belangrijke componenten voor de gezondheid; zelf management, ontwikkeling van kennis en ondersteuning. TNO ontwikkelt samen met diverse externe partijen het concept CenteringPregnancy voor de Nederlandse markt.

CenteringPregnancy is een vorm van groepszorg dat is gebaseerd op een Amerikaanse methode die in de USA erg succesvol is gebleken. In plaats van de huidige korte één op één controles tijdens de zwangerschap, wordt de zorg in 10 sessies aangeboden aan een groep van10-12 zwangeren met eenzelfde zwangerschapsduur. Tijdens een sessie worden de zwangerschapscontroles (zoals de bloeddruk, groei van de baby etc.) gecombineerd met voorlichting, interactieve leermethoden en gesprekken over wat vrouwen bezig houdt tijdens hun zwangerschap. CenteringPregnancy wordt voor Nederland ontwikkeld door TNO in nauwe samenwerking met de verloskundigen zelf, de Amerikaanse oprichters, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundige (KNOV) en de afdelingen Public Health en Obstetrie van het LUMC.

Uniek model

Het unieke aan CenteringPregnancy is de groepsdynamiek: alle aanwezigen hebben hun eigen inbreng en spiegelen, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. De verloskundige is onderdeel van de groep en kan ook onderwerpen inbrengen. Door de langere interactietijd tussen de zorgverlener en de zwangeren kunnen zowel klinische-, psychische-, sociale- en gedragsfactoren meer uitgediept worden. De cliënt staat centraal, de vraag achter de vraag komt door de groepsdynamiek naar boven en de zorgverlener leert de cliënt beter kennen. Daarnaast biedt groepszorg de zwangeren de mogelijkheid tot het vormen van vriendschappen, netwerken en ondersteuningsstructuren die juist zwangeren in achterstandssituaties het meest ontberen. In plaats van de cliënt te informeren zal de verloskundige de rol van discussieleider op zich moeten nemen, waarbij zij stimuleert dat vraag, raad en oplossingen uit de groepsdynamiek van zwangeren komen.

CenteringPregnancy

Uit onderzoek in Amerika blijkt dat deze vorm van zorg betere uitkomsten geeft. Er worden bijvoorbeeld minder kinderen te vroeg geboren. Daarnaast neemt de tevredenheid met de zorg toe, doordat de meeste zwangeren de groepszorg veel leuker vinden en veel steun bij elkaar vinden. Ook leert de zwangere haar gezondheid beter begrijpen en in de gaten te houden, omdat ze veel actiever betrokken wordt bij het uitvoeren van de medische controles.
Voor professionals biedt deze vorm van zorg een verfrissende en uitdagender manier van omgang met de zwangere en haar partner. Tijdens het spreekuur wordt uitgebreider en vraaggericht ingegaan op onderwerpen waar zwangeren zelf mee komen. De zorgverlener stimuleert ook dat de antwoorden zoveel mogelijk door de zwangere wordt gegeven. Hierdoor en door de langere interactie tijd leert de zorgverlener de zwangere veel beter kennen. CenteringPregnancy geeft de zorgverlener precies die handvatten die nodig zijn om de zwangere echt centraal te stellen.

U kunt hier de flyer bestellen

AANVRAGEN
Contactpersoon

M.E.B. (Marlies) Rijnders
088 866 62 82
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?

Gerelateerde items