Industriële Innovatie

De Nederlandse industrie is niet alleen onmisbaar voor de (kennis-)economie, maar ook voor oplossingen voor maatschappelijke schaarstevraagstukken op gebieden als energie, veiligheid, zorg en mobiliteit. Dit vraagt technologische innovatie in de productieketen, innovatie van producten en processen in de industrie. TNO innoveert ook met een ketenoverstijgend perspectief, gericht op de inbedding van industriële productie in de totale samenleving.

De industrie in Nederland stuurt de economische ontwikkeling en speelt ook een belangrijke rol bij de maatschappelijke thema’s die we beschrijven in dit Strategisch Plan. Om de uitdagingen binnen die themagebieden aan te gaan, hebben we de industrie hard nodig. Maar die industrie staat op haar beurt onder druk door onder meer de economische crisis en de explosieve economische ontwikkeling van landen zoals Brazilië, Rusland en China. Daardoor is het dringend geboden om in Europa en Nederland een nieuwe positie te bepalen ten opzichte van de ontwikkeling van de industrie. De arbeidsproductiviteit in de industrie moet verder toenemen. Kennis is daarbij cruciaal. Door kennis effectief in te zetten en te innoveren, kunnen nieuwe industriële activiteiten worden opgebouwd.

Ook in de industrie die er al is, moet kennis intensiever worden gebruikt. Opdat de industrie een unieke positie krijgt. Dit vereist dat innovatie-inspanningen worden gefocust in sleutelgebieden en dat de maatschappelijke innovatieagenda breed gedragen wordt. De mogelijkheden van de nationale en Europese markt kunnen beter worden benut voor innovatie, bijvoorbeeld door de Nederlandse markt in te zetten als proeftuin voor innovaties. Nieuw clusterbeleid en MKB-beleid moeten elkaar versterken. Kenniswerkers van de toekomst kiezen voor een leven lang leren en moeten daar meer mogelijkheden voor krijgen. Vooral op deze punten wil TNO het bedrijfsleven en de overheid ondersteunen in de komende strategieperiode. Door technologische innovaties en door stakeholders uit verschillende bedrijfstakken bij elkaar te brengen. De maatschappelijke transitie naar zonneenergie vraagt bijvoorbeeld niet alleen om goedkopere, efficiëntere zonnecellen, maar ook om bouwkundige innovaties door architecten en slimme meters om de energie terug te leveren aan het net.

Contactpersoon

A.J.A. (Arnold) Stokking
088 866 83 14
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?