Integrale Veiligheid

Het is voor welvaart en welzijn cruciaal dat de samenleving veilig is én veilig voelt. Veiligheid is echter steeds complexer: nationaal en internationaal, in de fysieke en in de digitale wereld, in de werkelijkheid én in de beleving. Op zowel globaal als lokaal niveau zal de toekomst worden gekenmerkt door instabiliteit: economisch, fysiek, ecologisch, territoriaal, sociaal en politiek.

Externe en interne veiligheid, oftewel Defensie en maatschappelijke veiligheid raken hierbij steeds nauwer met elkaar verweven. TNO zet daarom in op integrale veiligheid en werkt nauw samen met defensie, politie, hulpdiensten en het bedrijfsleven. Wij doen dit met zowel technologische innovaties als met innovaties in gedrag, zodat zij effectiever kunnen handelen.

Binnen het thema Integrale Veiligheid focust TNO zich op de innovatiegebieden Defence Research en Safety and Security Research.

Zie voor meer informatie onze informatiefolder.