Mobiliteit

Welvaart en verstedelijking stellen hogere eisen aan mobiliteit: het moet veiliger, sneller en schoner. Dat kan alleen in de verbinding van technologie en menselijk gedrag. Daarom richt TNO zich, samen met overheden en bedrijven, zowel op technologische innovatie als op beïnvloeding van menselijk gedrag.

Betere infrastructuur, lager brandstofverbruik en lagere emissies moeten dan ook hand-in-hand gaan met betrouwbare verkeersinformatiesystemen en andere mobiliteitspatronen.

Mobiliteit is diep ingebed in onze samenleving. Het geeft ons de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, op het werk, bij vrienden of familie, en om ons te ontspannen. Het is ook de drager van onze handelsnatie: we vervoeren grondstoffen en halffabricaten naar producenten en eindproducten naar consumenten.

Mobiliteit is een voorwaarde voor welvaart en welzijn, maar ons mobiliteitssysteem is ook schadelijk voor economie, mens en milieu. Denk aan de dagelijkse files, het toenemend energiegebruik, uitstoot van CO2 en fijnstof, aan problemen met verkeersveiligheid en geluidsoverlast. Daarom zoekt TNO manieren om het verkeer betrouwbaarder, veiliger, schoner en stiller te maken.

Wij nodigen u uit hieraan mee te werken.

Contactpersoon

Ir. L.J.J. (Leo) Kusters
088 866 57 47
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?