Gebouwde Omgeving

De leefomgeving in steden wordt bepaald door het samenspel van inrichting, bebouwing en infrastructuur. Overheid, onderzoekers en industrie werken daarbij samen om de veranderende bevolkingsopbouw en eisen ten aanzien van gezondheid en comfort te accommoderen.

Binnen de sector zullen bedrijven zich moeten aanpassen aan nieuwe vragen en duurzaamheideisen. Innovatie van TNO richt zich daarbij zowel op het slimmer (her-)inrichten van gebieden, het toepassen van technieken en materialen voor duurzaam bouwen en op de beschikbaarheid van de informatie over de Nederlandse ondergrond.

Net als vele andere westerse landen staat Nederland voor een complexe ruimtelijke opgave: de economische vitaliteit, leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit verbeteren - en dat in een tijd dat de bevolking vergrijst, de mobiliteit en de internationale concurrentie toenemen, het klimaat verandert, de economie onder druk staat en steeds meer mensen in steden willen wonen.

Alleen door deze opgave integraal te benaderen kunnen we de gebouwde omgeving op een goede manier ontwikkelen. Daarbij moeten we lastige afwegingen maken in een speelveld van vele belangen en betrokkenen. Of het nu gaat om de revitalisering van verrommelde bedrijventerreinen of om het geven van een nieuwe economische impuls aan industriesteden met een laagopgeleide beroepsbevolking en toenemende werkloosheid. Hoe willen we in de toekomst wonen, werken, leren en ons verplaatsen en wat betekent dat voor het ontwerp van toekomstige woningen, kantoren en infrastructuur?

Contactpersoon

ir. D.Ph. (Dick) Schmidt
088 866 84 55
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?