Our work

Investeren in energie met de ecodistrict planner

Uitnodigen om transparant te zijn over relevante informatie, dat is het geheim van de Ecodistrict Planner. De tool helpt organisaties die strategische investeringsbeslissingen moeten nemen rond het thema energie. Doordat ze de consequenties van hun eigen en elkaars keuzes zien, bereiken die organisaties samen een optimale oplossing.

Over de transitie naar een duurzame energievoorziening zijn nationale en Europese doelstellingen geformuleerd. Voor steden is de vraag hoe zij daar lokaal aan kunnen bijdragen. Het is een complex vraagstuk waarin energie, ruimtelijke ordening, bouw, economie en milieu samenkomen. Met de Ecodistrict Planner laat TNO gemeentebesturen en andere belanghebbenden zien dat informatie delen en samen plannen maken voor investeringen op de lange termijn efficiënter en goedkoper is.

Ambities in beeld

De Ecodistrict Planner brengt gestructureerd de ambities in beeld van de partijen die bij een investeringsbeslissing in bijvoorbeeld een wijk of stad zijn betrokken. De tool vraagt ook om die ambities specifiek te maken. Zo wordt een term als ‘energiebesparing’ duidelijker door die te omschrijven met ‘de laagste energielasten met duurzame energieopwekking’. Vervolgens toont de Ecodistrict Planner de effecten van maatregelen op deze ambities, dus bijvoorbeeld het energieverbruik, de kwaliteit van de buitenruimte en de huurlasten.

Uiteenlopende domeinen

De eerste versie van de Ecodistrict Planner, ontwikkeld in het Europese FP7 project Ecodistr-ict, laat de effecten zien van maatregelen op kleine schaal, zoals voor een woningbouwcorporatie of een netwerkbeheerder. Uiteindelijk staat TNO een complete toolbox voor ogen. We combineren daarbij uiteenlopende domeinen, van woningbouwcorporaties tot energiebedrijven. Dat is belangrijk omdat elk domein zijn eigen taal spreekt, die zich bijvoorbeeld niet zomaar laat vertalen naar software. Ook dienen de deelnemers transparant te zijn over hun ambities en over de impact van maatregelen.

Nu al toepasbaar

Er is dus nog werk aan de winkel, maar de Ecodistrict Planner is nu al toepasbaar. Neem een wijk waar de netbeheerder wil gaan investeren in nieuwe gasinfrastructuur. Als de woningbouwcorporatie kiest voor verduurzaming en alle woningen aanpast, dan vergt dat een stevige investering. Maar als de gemeente een warmtenetwerk aanlegt, zijn de investeringen in het gasnetwerk niet meer nodig, en zijn ook andere aanpassingen aan de woning nodig. Op gebiedsniveau kan dit leiden tot lagere investeringskosten. Een dergelijke slag is alleen mogelijk als alle partijen samenwerken en hun ambities en investeringsplannen met elkaar delen.

Gezamenlijk opereren

Ook voor projectontwikkelaars en leveranciers van installaties als elektrische laadpalen is de Ecodistrict Planner interessant. De tool helpt hen die efficiënt in te passen in het stedelijk weefsel. De leverancier ziet hoe en waar zijn product toegevoegde waarde geeft, waarmee hij onderbouwde argumenten in handen heeft om met een wijk- of stadsbestuur met duurzame ambities in overleg te gaan. Recent begeleidden TNO-experts in Rotterdam de gemeente, de netwerkbeheerder en een woningbouwcorporatie. Al na enkele sessies waren die ervan overtuigd dat alleen gezamenlijk opereren tot optimale oplossingen leidt.

FOLLOW TNO ON SOCIAL MEDIA

Stay up to date with our latest news, activities and vacancies

TNO.nl collects and processes data in accordance with the applicable privacy regulations for an optimal user experience and marketing practices.
This data can easily be removed from your temporary profile page at any time.
You can also view our privacy statement or cookie-information.