Infrastructuur energietransport

Tussen energiegebruik en energiebronnen ligt het transport van energie: de energie-infrastructuur. Verduurzaming van het energieaanbod, energiebesparing en het meer verknoopt raken van verschillende sectoren (gebouwde omgeving, industrie, etc) en energievormen (elektriciteit, gas, warmte) zal nieuwe eisen stellen aan bestaande en nieuwe energie-infrastructuur.

Van belang hierbij is dat ‘oude schoenen’ niet onachtzaam worden weggegooid. Optimaal gebruik van geïnvesteerd maatschappelijk kapitaal in de bestaande gasinfrastructuur en offshore elektriciteits- en gasinfrastructuur verbetert de betaalbaarheid en betrouwbaarheid van het energiesysteem. ECN part of TNO ontwikkelt en beheert modellen voor integraal ontwerp van nieuwe elektriciteit-, gas- en warmte-infrastructuur en voor assetmanagement van bestaande energie-infrastructuur.

Het (gedeeltelijk) vervangen van aardgas in het aardgasnet door nieuwe energiebronnen als biogas en waterstof vragen innovatieve materialen en slimmere systemen en besturingsalgoritmen voor dynamische regeling van gassamenstelling en warmtestromen, gemonitord met behulp van innovatie, low-cost, sensoren. ECN part of TNO zet haar geclusterde kennis op het gebied van materialen, sensoren, (meer fasen) stroming, complexe ICT-systemen en big data in voor de ontwikkeling van een efficiënte en betrouwbare energie-infrastructuur. ECN part of TNO is leidend in integriteits- en veiligheidsevaluaties van energiesystemen.

ECN part of TNO werkt aan een open en transparante publiek private samenwerking voor de integratie van duurzame warmtebronnen met geavanceerde, open, 4e generatie, warmtenetwerken binnen en buiten de industrie.

Naar een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem
Contact
Email

ECN part of TNO

We use anonymous cookies to enhance the use of our site. Our privacy statement has been updated to reflect the new EU privacy policy.