Tuinders willen precies weten hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit in hun kassen, onder andere als zij rookgas toevoegen met daarin extra CO2. Niet alleen de hoeveelheid CO2 heeft grote invloed op de gewasproductie, ook verontreinigingen in de lucht en in de CO2 hebben gevolgen. Soms doet gewasschade vermoeden dat er verontreiniging aanwezig is, maar kan de gangbare meetapparatuur die niet vaststellen. This is the time to call in TNO.

Air-quality measurement is a basic component of greenhouse control. Maar soms blijft de teelt achter of treedt er een vorm van gewasschade op waarvan de oorzaak niet op de reguliere manier vastgesteld kan worden. Voor zulke gecompliceerde gevallen beschikt TNO over highly advanced and specialised measurement and analysis equipment that can detect extremely low substance concentrations. TNO also has extensive knowledge of the various processes involved in greenhouse horticulture. Dat maakt het mogelijk om verontreinigingsbronnen of oorzaken te achterhalen en oplossingen aan te bieden.

An example illustrates how this works. A grower was using ichneumon wasps for biological pest control, was de teelt niet optimaal. TNO carried out measurements, which revealed that the air contained a low concentration of a substance that interferes with the wasps' pheromones. Door dat te verhelpen, the wasps could function better and the grower's problem was solved. Tuinders die zich ook willen laten adviseren over gedetailleerde meting van de luchtkwaliteit in hun kassen kunnen contact opnemen met TNO.

We use anonymous cookies to enhance the use of our site.