Octrooien en licenties

Het innovatieve onderzoek van TNO leidt tot vele uitvindingen voor nieuwe producten en productieprocessen. Om de marktkansen van die uitvindingen te vergroten voert TNO een actief beleid in het beschermen van die intellectuele eigendommen. Binnen TNO houdt de afdeling Patents & Licensing zich bezig met de bescherming en ondersteuning bij exploitatie van de portefeuille intellectuele eigendomsrechten.

In lijn met de missie van TNO om het innovatief vermogen van het bedrijfsleven te versterken is het merendeel van onze uitvindingen, voornamelijk door octrooien beschermd, beschikbaar voor marktpartijen. Dat kan variëren van een niet-exclusief tot een exclusief gebruiksrecht, en kan gaan in de vorm van licenties of op basis van een verkoop met volledige overdracht van de rechten, alsmede daaraan voorafgaand in de vorm van tijdelijke opties tegen vergoeding.

Via de link Licentieaanbod zijn beschrijvingen te vinden van het brede scala aan uitvindingen. Daarnaast is het volledig aantal gepubliceerde octrooien van TNO te vinden via de link Octrooioverzicht.

Contactpersoon

V.F. (Vera) van der Meer
088 866 31 61
Contact opnemen

Niet gevonden wat u zocht?