Recente boeken

Advanced Risk Management

Advanced Risk Management (ARM) is een methodiek om op een behapbare manier dynamische risico’s te beheersen. De methodiek faciliteert de verschuiving in het denken van risicomanagement naar succes governance. ...Lees meer»

Snel en wendbaar in de maakindustrie

De Nederlandse maakindustrie staat voor grote uitdagingen. Om de wereldwijde concurrentie het hoofd te bieden, zijn voortdurende innovatie en een structurele verhoging van productiviteit en flexibiliteit noodzakelijk....Lees meer»

Arbobalans 2012

De Arbobalans geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de ontwikkelingen hierin. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gev...Lees meer»

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012

Eind 2012 voerden TNO en CBS de negende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Ruim 25.000 werknemers deden mee aan dit onderzoek dat financieel wordt ondersteund door het ministerie van SZW....Lees meer»

BIM niveau NL 2010-2012

In 2009 is de BIM QuickScan® ontwikkeld met als doelstelling het BIM niveau van Nederlandse bedrijven op te hogen. De QuickScan geeft inzicht in het BIM niveau binnen een bedrijf, en daarmee in de BIM verbeterpunten. Tus...Lees meer»

Handboek 65 jaar Defensie en TNO - Samenwerken met impact

Er zijn talrijke voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen Defensie en TNO te geven. Dit jaar bestaat die samenwerking maar liefst 65 jaar....Lees meer»

De C2B Revolutie

Een organisatie kan twee karakteristieken hebben. Of de organisatie richt zich op consumenten (B2C) of de organisatie richt zich op andere organisaties (B2B). Maar tegenwoordig wil de klant meedenken, en is er een nieuw...Lees meer»

Atlas van Nederland in het Holoceen

In mei 2011 is bij Uitgeverij Prometheus / Bert Bakker de ‘Atlas van Nederland in het Holoceen’ verschenen. Deze atlas gaat over het landschap en bewoning van Nederland vanaf de laatste ijstijd, 11.700 jaar geleden, tot ...Lees meer»

Southern Permian Basin: Atlas

De Petroleum Geologische Atlas van de Zuid-Perm Bekken (SPBA) is het resultaat van een gezamenlijk project van Geologische onderzoeken van België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Polen en het Verenigd Koninkrijk en wer...Lees meer»

Een professionele kijk op borstvoeding

De meeste moeders starten na de bevalling vol enthousiasme met borstvoeding. Maar liefst 91% van de vrouwen legt de baby aan de borst. Hoe kan het dat een maand later nog maar 48% van de vrouwen borstvoeding geeft terwij...Lees meer»

1 2 3 4
Niet gevonden wat u zocht?