Projecten

Duurzame inzetbaarheid: meer mensen blijvend aan het werk

Veel mensen die verminderd arbeidsgeschikt zijn, werken niet; terwijl ze dat wel zouden willen. Het is wenselijk dat deze groep duurzaam gaat deelnemen aan het arbeidsproces. Werk biedt mensen immers...Lees meer»

Duurzame inzetbaarheid van mens en bedrijf

De aankomende vergrijzing zorgt ervoor dat mensen tot op hogere leeftijd moeten doorwerken en daarbij productief moeten blijven. Met het ontwikkelen van kennis en concrete oplossingen helpt TNO om we...Lees meer»

Met SKILLS weer naar school of werk

SKILLS is een krachtige methodiek om mensen te activeren passend werk of een passende opleiding te vinden. Met SKILLS krijgen mensen weer meer vertrouwen in hun eigen competenties als werkzoekende en...Lees meer»

DIAMONDS: Risicobeoordeling chemische stoffen

De huidige manier van risicobeoordeling van chemische stoffen vraagt om veel onderzoek. Het combineren van expertises en beschikbare data maakt dat dit sneller en effectiever kan. Hiervoor zet TNO DI...Lees meer»

Geïntegreerde wijkgerichte zorg

De vergrijzing en de daarmee te verwachten toename aan chronisch zieken leidt tot een groeiende zorgvraag. Dit in een tijd waarin het aantal zorgverleners afneemt en er tegelijkertijd nieuwe medische...Lees meer»

Een snelle en wendbare maakindustrie

De afgelopen jaren verschuift de klantvraag van grote aantallen standaardproducten naar kleinere series met individuele opties tegen een scherpe prijs. Tegelijkertijd verwacht de klant een steeds hog...Lees meer»

Monitoring van arbeid en impact assessment

Hoe staat het met de factor arbeid in een bepaalde sector, regio of specifiek beroep? Hoe beïnvloeden maatregelen bijvoorbeeld de gezondheid of de productiviteit? Wegen de kosten tegen de baten op? K...Lees meer»

Interventies bij gevaarlijke stoffen op het werk

Nog steeds worden veel mensen op het werk blootgesteld aan gevaarlijke stoffen die gezondheidsschade kunnen veroorzaken, zoals kwartsstof, asbest en lasrook. TNO werkt in diverse interventieprojecten...Lees meer»

Inzetten op duurzame productiviteit

De wereld om ons heen verandert razendsnel en stelt voortdurend veranderende eisen aan organisaties. TNO helpt partijen om hun productie- en dienstverleningsprocessen zo in te richten dat ze adaptief...Lees meer»

Menselijk kapitaal in de zorg

De kwaliteit en kosten van de zorg staan flink onder druk. De manier waarop zorg wordt vormgegeven verandert en het accent komt te liggen op de groeiende groep chronisch zieken. Daarbij zorgt zowel d...Lees meer»

1 2 3
Niet gevonden wat u zocht?