Tijdens Appl.AI webinar #2 ‘Hoe veilig zijn zelfrijdende auto’s?’ ontvingen we vele kijkersvragen. Hieronder onze antwoorden op de meest voorkomende onderwerpen.
Het webinar bestond uit een panel met autonoom rijden expert Edwin Nas, RDW (links) en AI expert Jan-Pieter Paardekooper, TNO (rechts).

Kijk hier het webinar terug

Appl.AI Webinar #2: 'Hoe veilig zijn zelfrijdende auto’s?’

Terugkijken

1. Welke impact zal de ontwikkeling van zelfstandige auto’s hebben?​

Het belang van het ontwikkelen van zelfrijdende voertuigen ligt op veel verschillende terreinen. De belangrijkste is de verhoging van de verkeersveiligheid (minder ongelukken en slachtoffers).

  1. 2. Welke impact zullen zelfrijdende auto’s hebben op het file probleem?

Het effect op files is nog onduidelijk. Mogelijk heeft het zelfrijdende aspect zelfs nog invloed op de beleving van files. Als je weet dat er elke dag 20 minuten file is, dan bereid je je daar op voor. Een onverwachte file wordt als vervelend ervaren. Maar als je de tijd in het voertuig anders kunt besteden (bv lezen of eten) dan hoeft een file niet zo negatief ervaren te worden.


  1. 3. We gaan nu vaak uit van het idee dat iedereen een eigen zelfrijdende auto zal hebben. Zou de focus zich in de toekomst kunnen verleggen naar gebruik in plaats van bezit?

We zien inderdaad steeds meer initiatieven om voertuigen te gebruiken in plaats van te bezitten. Voor beide vormen zullen doelgroepen blijven bestaan. We verwachten dan ook dat er ontwikkeling zal blijven bestaan op beide onderdelen.


  1. 4. Hoe verwachten jullie om te gaan met de sociale kant van de zaak? Bijv: Er rolt een bal over straat, anticipeert de auto dan op het aanrennende kind?

Anticipatie is een wezenlijk deel van slimme software. We willen voertuigen ontwikkelen die kunnen omgaan met rode fietspaden, blokmarkering, matrixborden, spitsstroken, turbo-rotondes en ga zo maar door. Er kunnen echter (ethische) verschillen ontstaan bij voertuigen uit de EU, de VS of China. Vandaar dat ook de ethische kwesties ter sprake kwamen in het webinar. Er zijn veel uiteenlopende design principes en dat geeft ook aan waarom het van belang is dat daar door overheden en voertuigautoriteiten als RDW naar wordt gekeken.


  1. 5. Stel dat AI het aantal verkeersdoden kan reduceren met 50% ten opzichte van de situatie met menselijke bestuurders. Wanneer is het ethisch verantwoord om AI in te zetten?

Dit hangt ervan af wie je het vraagt. In het algemeen zou je zeggen dat wanneer er levens gered kunnen worden je dat altijd moet doen. De maatschappelijke acceptatie bij een ongeluk ligt echter lager wanneer het door een machine (AI) wordt veroorzaakt dan door een mens. Het is precies daarom dat maatschappelijke discussie wenselijk is. Het rapport van de EU over ethiek en zelfrijdende voertuigen is een heel goed vertrekpunt voor die discussie.


  1. 6. Wie bepaalt het morele kompas? Is dat de overheid? De producent zelf?

Uiteindelijk zullen beleidsmakers in wetten en regels bepalen wat de eisen zijn aan zelfrijdende auto’s en hoe ze zich dienen te gedragen ten opzichte van andere weggebruikers. In het EU-rapport ‘Ethics in Connected and Automated Vehicles’ wordt hierbij wel geadviseerd om alle maatschappelijke groeperingen bij deze beslissingen te betrekken.


  1. 7. Wie draagt verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de zelfrijdende auto?

Hierover wordt actief discussie gevoerd. Belangrijk daarbij is dat er verschillende vormen van verantwoordelijkheid zijn. Fabrikanten zullen bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor de technologie die ze ontwikkelen. Beleidsmakers zijn verantwoordelijk voor het bepalen van standaarden voor het veilig testen van voertuigen op de openbare weg.


  1. 8. Als de auto er zelf niet uitkomt, kan de besturing dan remote worden overgenomen via een 5G verbinding?

Bediening van een voertuig op afstand is inderdaad een optie waar bedrijven mee bezig zijn. Voorlopig wordt de technologie alleen gebruikt om de bestuurder te vervangen, dat wil zeggen dat er continu iemand is die oplet of het voertuig zich correct gedraagt. Het is overigens niet zo dat er pas op het moment dat de auto een seintje geeft iemand gaat meekijken, want dat duurt veel te lang in het geval van veiligheid kritische situaties.


  1. 9. Kan je je door middel van betaalde friendly hackers laten helpen?

Cybersecurity begint bij het zo veilig mogelijk ontwerpen van het systeem. Om kwetsbaarheden op te sporen zou het inderdaad nuttig kunnen zijn om friendly hackers in te zetten.

Ons werk

Appl.AI Webinar #1: De rol van AI in overheidsbesluitvorming

De hoofdvraag die we behandelden in het webinar is ‘Hoe kan AI de overheid helpen bij transparante en eerlijke besluitvorming?’. Het webinar vond plaats op woensdag 27 mei 2020 en is hier terug te kijken. ... Lees verder
Kennis

Datagedreven besluitvorming

Elke dag staan beleidsmakers en ambtenaren voor complexe uitdagingen. Bijvoorbeeld het bestrijden van langdurige werkloosheid, het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen en het anticiperen op technologische... Lees verder
Expertise

Het Policy Lab: datagedreven beleidsontwikkeling

Het gebruik van nieuwe databronnen en technologische ontwikkelingen als Kunstmatige Intelligentie biedt kansen voor beleidsmakers om nieuwe inzichten op te doen en beter in te spelen op maatschappelijke... Lees verder
Kennis

Fair Machine Learning bestrijdt vooringenomenheid  

Een AI tool baseert haar berekeningen op basis van data. Als deze data biased (vooringenomen) is, zal dat in de berekening doorwerken. Wanneer bij een beroepsgroep in het verleden mannen de voorkeur hadden,... Lees verder
Kennis

AI draagt bij aan eenduidige informatie

Wanneer we een beslissing willen maken of iets willen controleren is correcte informatie cruciaal. Hoe eenduidiger de informatie, hoe beter. Wanneer dit niet het geval is en er bijvoorbeeld verschillende termen... Lees verder
Kennis

Naar samenwerking mens en machine

Door het toenemende potentieel van AI is ons leven steeds meer verweven met het gebruik van AI-technologie. Het wordt een partner in plaats van een instrument. Toch is AI-technologie altijd ingebed in... Lees verder
Kennis

Betrouwbare, transparante en eerlijke AI

De huidige AI-systemen zijn verre van perfect en nemen beslissingen die moeilijk te begrijpen zijn. Acceptatie van AI-systemen in de samenleving vraagt om transparante algoritmes en naleving van wet- en... Lees verder
Kennis

Deep Vision haalt informatie uit afbeeldingen

Een foto zegt meer dan 1000 woorden. Voor mensen is het lastig om nuttige informatie uit foto’s of video’s te halen. Met Deep Vision ontwikkelen wij AI algoritmes die beelden automatisch analyseren.  ... Lees verder
Roadmap

AI-technieken

AI is een sleuteltechnologie voor nieuwe toepassingen die bijdragen aan een sterkere industrie en samenleving. Hiervoor werken we samen met onderzoeksinstellingen, bedrijven en overheden in het TNO Appl.AI... Lees verder

test

test

Jaarverslag2019
Contact

Peter van Oorschot

  • Market Traffic & Transport