Een innovatieve bouw en infrastructuur sector draagt bij aan de kwaliteit van wonen, goede bereikbaarheid en toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling. De Nederlandse maritieme en offshore sector is van oudsher internationaal toonaangevend. TNO speelt in Nederland al decennia een voortrekkersrol op het gebied van innovatie in de bouw, de civiele infrastructuur en de maritieme en offshore sector. Sectoren die van essentieel belang zijn voor de economie en leefbaarheid van ons land. 

Zeker in de afgelopen decennia is het belang van innovatie sterk toegenomen in de sector, met focus op de duurzame economische ontwikkeling van de Noordzee en de effectieve afhandeling van sterk gegroeide goederenstromen.

Speerpunten voor TNO in deze voor Nederland belangrijke sectoren zijn:

1. Voorspelbare betrouwbaarheid van bestaande en toekomstige constructies;
2. Transitie naar een energieneutrale en circulaire economie.

We willen allemaal dat de infrastructuur en gebouwde omgeving in Nederland, op land en op het water, betrouwbaar en voorspelbaar is en bovendien duurzaam in gebruik. Daar wil en kan TNO een sleutelrol bij vervullen.

Voorspelbare betrouwbaarheid constructies

Door te meten en te modelleren houden we in de gaten wat de staat, kwetsbaarheid en restlevensduur van constructies is. Hoelang blijft de constructie van een brug betrouwbaar? Wanneer is welk type onderhoud nodig? Hoe beperken we schade aan schepen bij aanvaringen? Hoe voorkomen we onnodig onderhoud aan windmolens op zee? 

“Innovatieve meetapparatuur en constructieve en probabilistische kennissystemen helpen ons om veiligheid te garanderen en in te grijpen wanneer dat nodig is. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat onderhoud zeker niet te laat, maar ook niet te vroeg wordt uitgevoerd”, stelt Machteld de Kroon, managing director van de unit BI&M.

Transitie naar een duurzame en circulaire economie

Als het gaat om woning- en utiliteitsbouw zetten we in op energieneutrale of zelfs energieproducerende gebouwen, zonder in te leveren op aspecten als comfort, veiligheid, kwaliteit en betaalbaarheid. We dragen daarnaast bij aan een duurzame economie door te innoveren op het gebied van circulaire bouwmaterialen.
 
Ook in de scheepvaart is verminderen van energiegebruik en CO2-uitstoot cruciaal. Hoe zorg je voor substantiële reducties aan emissies van zowel binnenvaart als zeevaart?

Of het nu om een platform op zee, een brug, sluis, windmolen of een energineutrale woning gaat, we voorspellen het gedrag van het systeem op constructief gebied en qua energie- en materiaalverbruik, en leveren innovatieve oplossingen om beschikbaarheid, bruikbaarheid en duurzaamheid te vergroten.

Digital predictive twin

TNO werkt aan de volgende stap in digitalisering van de bouw: de digital predictive twin. Dit is een digitale replica van een fysiek object, bijvoorbeeld een brug, waarmee je voorspellingen kunt doen over het toekomstige gedrag ervan.

De digital twin levert tijdig inzicht in de noodzaak tot onderhoud, renovatie of vervanging van zijn fysieke tweelingbroer en kan voorgenomen veranderingen aan een bouwwerk simuleren voordat deze daadwerkelijk worden doorgevoerd. In onze digitale replica’s komen constructieve modellen, verkeersmodellen, sensordata en artificial Intelligence samen.

We hebben inmiddels een digitale replica (proof of principle) van een brugdek van de Van Brienenoordbrug ontwikkeld. Uiteindelijk zullen we predictive twins koppelen zodat we op netwerkniveau analyses uit kunnen voeren, als basis voor voorspellen en proactief beheer en onderhoud.

Meer weten over Bouw, Infra en Maritiem?

Lees hieronder verder of neem contact met op met Machteld de Kroon

Contact opnemen
Contact

Dr. ir. Machteld de Kroon