INNOVATIEF CIRCULAIR BOUWEN voor een duurzame gebouwde omgeving

In de bouw ontstaan volop innovatieve ideeën. TNO helpt bedrijven (bouwbedrijven, toeleveranciers, architecten) die concreet te maken door kennisdeling en advisering. We zetten ons daarbij tegelijkertijd in om de gebouwde omgeving  duurzamer te maken door de realisatie van comfortabele, gezonde en energieneutrale gebouwen zowel voor nieuwbouw en bestaande bouw.

Hierbij richten we ons vooral op energie- en materiaalgebruik, waardoor de kosten van de levenscyclus van bestaande gebouwen omlaag gaan. Dit doen we met innovatieve producten en duurzaam gebruik van materialen. Onze voorspellingsmodellen optimaliseren het onderhoud van bestaande en verbeteren de prestaties van nieuwe gebouwen.

  • Veilig en schadevrij wonen in Groningen in vijf jaar door het ontwikkelen en valideren van modellen en ontwerpregels voor het weerstaan van aardbevingen.
  • Zorggebouwen (brand)veilig en betrouwbaar: modellen van TNO verhogen de kwaliteit van het onderhoud tegen lagere kosten. TNO biedt rekenprogramma’s, modelontwikkeling en advies over kwaliteit en onderhoud van gebouwen gericht op zorgbouw en woningcorporaties, cultureel erfgoed en Bouw Innovatie Modellering (BIM).
  • Productinnovatie met oog op duurzaamheid.
    Duurzame alternatieven voor renovatie door inzet op vernieuwbouw en productinnovatie.
  • Bouwen aan een veilig en efficiënt zorggebouw.
    Keuzes die gemaakt worden bij het ontwerpen en inrichten van een gebouw waarin zorg moet worden geleverd hebben grote en langdurige gevolgen. Gevolgen die zich uiten op het gebied van  veiligheid, financiën, patiënt- en medewerkerstevredenheid en de mogelijkheid tot het leveren van zo efficiënt mogelijke zorg. TNO kan u helpen met deze keuzes. Lees hierover meer op de zorgbouw-pagina.

TNO helpt u bij het ontwikkelen en marktrijp maken van innovatieve producten en materialen binnen een circulaire, duurzame economie. U heeft een idee voor een product- of procesinnovatie in de bouw en wilt dit in de markt zetten? Of bent u benieuwd welke door TNO ontwikkelde technologieën voor uw onderneming interessant zijn? TNO helpt u graag verder: ons team van productontwikkelaars ondersteunt u bij het ontwikkelen en marktrijp maken van innovatieve producten en materialen die hergebruik bevorderen.

Pluk de vruchten van onze kennis

Speciaal voor het mkb heeft TNO een programma waarin we onze specialistische kennis delen met bedrijven in de bouw- en glastuinbouw. Zo heeft u laagdrempelig toegang tot voor u waardevolle kennis. Lees meer hierover op onze mkb-pagina.

Neem contact met ons op en we bespreken hoe onze expertise uw bedrijf verder kan brengen.

Downloads
Nieuws

Wat doet TNO tijdens Opening BuildinG in Groningen

20 september 2017
Op 20 september 2017 opent BuildinG, centrum voor aardbevingsbestendig bouwen in Groningen, haar deuren. TNO is samenwerkingspartner van BuildinG en levert die dag een bijzondere bijdrage. TNO brengt... Lees verder
Nieuws

Luchtkwaliteit in operatiekamers optimaliseren

03 augustus 2017
Sinds eind 2014 zijn nieuwe richtlijnen van kracht die scherpe eisen stellen aan de luchtkwaliteit in operatiekamers. Sinds begin dit jaar toetst en handhaaft de Inspectie voor de Gezondheidszorg hierop.... Lees verder
Nieuws

Start bouw testhal toekomstbestendig bouwen in Groningen

01 juni 2016
Een grote stap op weg naar toekomstbestendig bouwen en wonen. Kennis- en innovatiecentrum BuildinG start met de bouw van een testhal. Groningen krijgt hiermee een geavanceerde proeftuin waar nieuwe ideeën... Lees verder

Expertisegroepen

Drs. Peter Paul van 't Veen

Contact

Drs. Peter Paul van 't Veen

  • bouw
  • infrastructuur
E-mail

Product- innovatie samen met TNO?

TNO deelt bouwkennis met u!

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.