Ons werk

COINS laat bouwsystemen met elkaar praten

De bouwsector zit vol met afsprakenstelsels die lang niet altijd op elkaar aansluiten. TNO werkt mee aan de ontwikkeling van het Nederlandse Bouwwerk Informatie Model  (BIM)- standaard COINS dat is gericht op het realiseren van sector brede informatie-uitwisseling met behulp van ICT. Daarnaast voert TNO gerichte opdrachten uit bij de ontwikkeling en toepassing van de COINSstandaard.

COINS standaard

COINS (Constructieve Objecten en de INtegratie van Processen en Systemen) is een flexibele standaard voor de uitwisseling van BIM-informatie en in 2002 gestart als een initiatief van een aantal bedrijven, overheidsinstellingen en onderwijsinstituten als een vervolg op de al eerder ontwikkelde BIM-standaard VISI. Een standaard voor communicatie en informatieoverdracht in organisaties en (bouw)projecten. Een nieuwe versie van COINS 2.0 is recentelijk uitgebracht en de stichting BIM Loket, het centrale aanspreekpunt voor informatie over open BIM-standaarden, beheert deze samen met andere Nederlands BIM-standaarden. Tegelijkertijd is een ISO-initiatief van start gegaan om op termijn COINS ook als een ISO-variant te publiceren.

Waar VISI zich richt op het structureren en formaliseren van de communicatie in de bouw, focust COINS zich primair op het beschrijven van de bouwobjecten zelf. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reeds bestaande standaarden (BuildingSmart IFC, OGC GML). COINS beschrijft een objectstructuur die “haakjes” beschikbaar stelt waar alle informatie van een bouwobject(-onderdeel) kan worden gebundeld. Deze informatie kan ook in documentvorm worden uitgewisseld. Voor de informatie-uitwisseling is een containerformaat ontwikkeld waarmee alle data samenhangend in één bestand kan worden overgedragen.

Resultaten en voortgang

COINS wordt door Rijkswaterstaat in een groeiend aantal projecten voorgeschreven bij de informatie-uitwisseling tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Deze projecten betreffen zowel de droge infrastructuur (o.a. wegenbouwproject Schiphol-Amsterdam-Almere) als de natte infrastructuur (o.a. sluis Eefde) en zal ook, in samenwerking met ProRail en Gemeente Amsterdam, worden ingezet bij het Zuidas-Dok project. Ook bij andere overheden (o.a. provincie Gelderland, Noord-Holland) gaan initiatieven van start, ook bij B&U projecten. Tevens ontwikkelen ICT-bedrijven ondersteunende tools om het toepassen van COINS mogelijk te maken (o.a. Infostrait (CBIS), Sysunite (COINS-API)). In aansluiting hierop ontwikkelt TNO een demonstratietool (COINS Navigator) waarmee de mogelijkheden van de standaard gedemonstreerd kunnen worden.

Dr. ir. Peter Willems

Contact
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.