Ons werk

Geluids- en trillingscomfort in lichtgewicht bouwsystemen

Bouwen met geprefabriceerde, lichtgewicht elementen is duurzaam door het geringe materiaalgebruik en is comfortabel voor bewoners. Lichte bouwsystemen zijn snel te monteren en flexibel bij gebruiksveranderingen. Hoge geluids- en trillingsprestaties zijn te realiseren door te spelen met laagopbouw en detaillering van constructie. De rekenmodellen van TNO voorspellen de overdracht van geluid en trillingen door verschillende lagen en de bouwknoop.

Toenemende eisen aan warmte-isolatie vragen om dikkere muren en zwaardere vloeren. Een alternatief voor meer gewicht is een andere constructie: een skelet van staal of hout met losse, geprefabriceerde elementen als vloeren en wanden. Moderne prefab gevels zijn veel efficiënter dan traditionele lucht- spouw. Door combinatie van plaatmateriaal en isolatiemateriaal wordt de warmte veel beter vastgehouden en kan de gevel dunner worden uitgevoerd. Voor ontwerpers en bouwers heeft lichter bouwen vele voordelen. Zo is het makkelijker om bestaande gebouwen uit te breiden of aan te passen, hebben ontwerpers veel meer vrijheden, is de kwaliteit van materialen gegarandeerd door fabrieksmatige productie en zijn bouwtijden korter door snelle montage. Naast deze constructieve en logistieke winst gaat ook het milieu er op vooruit: vervoer van lichtgewicht onderdelen kost minder energie, gebruik van prefab elementen veroorzaakt minder bouwafval, en zijn staal, gips en glaswol 100% recyclebaar.

Spelen met lagen

Een bouwsysteem met losse elementen heeft als voordeel dat je door het slim aanbrengen van de elementen, je uitstekende geluidprestaties kunt behalen. Bijvoorbeeld door op een draagvloer, gescheiden door glaswol, een 'zwevende' dekvloer te leggen. En door nieuwe plafonds aan te brengen die geen contact meer hebben met het bestaande plafond. Ze zijn dan akoestisch ontkoppeld en ze geven geen geluidstrillingen meer door. Bijzonder effectief is een volledige 'doos-in-doos' constructie; een constructie die nergens de bestaande constructie raakt.

Geluids- en trillingsprestaties

Lichtgewicht constructies zijn twee tot driemaal zo licht als constructies van steen en beton, wat de gevoeligheid voor geluid en trillingen verhoogd. Extra aandacht moet worden besteed aan de 'bouwknoop', de plek waar vloeren en daken, wanden en gevels samenkomen. Uit onderzoek van TNO naar de geluids-en trillingsprestatie van lichte bouwsystemen blijkt dat lichte systemen prima kunnen voldoen aan de steeds hogere eisen aan comfort. TNO heeft rekenmodellen ontwikkeld waarmee de overdracht van geluid en trillingen nauwkeurig is te voorspellen. Deze modellen zijn gevalideerd aan metingen in bestaande gebouwen en proefopstellingen. Met de rekenmodellen helpt TNO architecten, ingenieurs en akoestisch adviseurs om comfortabele woningen en gebouwen te ontwerpen.

Voor meer informatie over lichte bouwsystemen, de rekenmodellen en referentieprojecten

Meer informatie

Contact
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.