Ons werk

Impuls voor aardbevingsbestendig en duurzaam bouwen

Drie vliegen in één klap slaan in het noorden. Woningen en gebouwen in hoog tempo aardbevingsbestendig maken, duurzaam en voorzien van geavanceerde ict. Daarvoor heeft TNO de handen ineen geslagen met de Economic Board Groningen, de Hanzehogeschool en Bouwend Nederland in het kennis- en innovatie platform ‘Build in Groningen’ (BuildinG). Want de oplossingen voor het gebied zijn volgens TNO veel sneller en slimmer te realiseren.

BuildinG moet zich ontpoppen tot een belangrijke innovatiemotor voor het noordelijke bedrijfsleven. Het gebied heeft alles om een voorloper te worden als het gaat om verduurzaming en toekomstbestendig maken van woningen, scholen en kantoren. De concepten en technologieën die de partijen hier samen ontwikkelen, zijn in potentie een belangrijk exportproduct.

Uniek samenwerkingsverband

TNO heeft de regierol op zich genomen om de in ons land aanwezige kennis bij TU’s, hogescholen en TNO zelf te verbinden met de innovatiekracht van het noordelijke bedrijfsleven en initiatieven zoals het Open Seismic Sensor Grid Groningen (OSSG). Zo is er nu een uniek samenwerkingsverband ontstaan, dat wetenschappelijke kennis en innovatie door het bedrijfsleven bijeen brengt.

Triltafel simuleert effecten bevingen

Een bijzondere inbreng van TNO is een onlangs ontwikkelde triltafel van 2 bij 3 meter, die aardbevingsimpulsen kan opwekken. Deze komt te staan op het terrein van EnTranCe het energietransitiecentrum op de Zernike Campus in Groningen. Geen lab bij TNO of de TU in Delft, maar het testen door ondernemers, onderzoekers en studenten in de regio waar het om gaat. De triltafel simuleert het gedrag van materialen en constructies als zich een aardbeving voordoet. Bedrijven kunnen hiermee proeven doen en het levert nieuwe kennis op waarmee TNO de eigen rekenmodellen kan verfijnen.

Veilige oplossingen voor de toekomst

Nieuwe kennis is volgens TNO broodnodig omdat de huidige rekenmethode om de schade aan gebouwen en het effect van de benodigde bouwkundige maatregelen vast te stellen conservatief is. Dat leidt tot vertraging en vaak veel te zware maatregelen. Er zijn gedetailleerder gegevens nodig om sneller en doeltreffender te werk te kunnen gaan. Dan kan het tempo waarin woningen, scholen en gebouwen worden aangepakt fors omhoog. Daarbij worden ze niet alleen veilig maar ook energieneutraal en toekomstbestendig door onder meer door domotica, warmte en telecom slim te organiseren. Met de nieuwe kennis over het gedrag van materialen en constructies onder aardbevingscondities is straks veel beter te bepalen wat er per geval moet gebeuren en wat veilige oplossingen zijn voor nu en in de toekomst.

Bedrijven zijn er klaar voor

Het bedrijfsleven heeft al nieuwe concepten en concrete producten uitgewerkt om de woningen te verstevigen, te verduurzamen en klaar te maken voor de nieuwste ict-toepassingen. Ze hebben toekomstbestendige proefwoningen ontwikkeld waar bewoners in onder zijn te brengen tijdens de herstelwerkzaamheden aan hun woning.

Groningse proeftuinen

BuildinG is in Noord-Nederland een van de proeftuinen waarin TNO samen met het bedrijfsleven innovaties op uiteenlopende gebieden versnelt. Op hetzelfde EnTranCe terrein op de Zernike campus gaat later dit jaar het HESI-lab (Hybride Energie Systeem Integratie ) open waar bedrijven nieuwe technologieën, producten en diensten kunnen testen gericht op de transitie naar duurzame energie. Ook gaat binnenkort het STOOP kenniscentrum (Sensortechnologie Toegepast Op Ondergrondse Pijpleidinginfrastructuren) voor ondergrondse infrastructuur van start.

Mede op basis van ervaringen uit het project Ijkdijk wat eerder plaatsvond in Groningen, waar sensortechnolgie werd ingezet om dijken te monitoren.

In juni van dit jaar begon de samenwerking tussen TNO, Economic Board Groningen, de Hanzehogeschool, RUG, telecombedrijven, netwerkbouwers en het rijk om de volgende generatie mobiel internet, 5G, te ontwikkelen onder de naam ‘5Groningen’.

Ons werk

Veiligheid en comfort van bouwconstructies

Trillen doen vrijwel alle huizen en gebouwen op zijn tijd. Dat kan allerlei oorzaken hebben: een hard dichtgeslagen deur, een langsrijdende vrachtwagen, een wasmachine die centrifugeert, harde wind, heiwerkzaamheden... Lees verder
Ons werk

Monitoring van dijken met sensortechnologie

Om waterkeringbeheerders inzicht te geven in de toepasbaarheid van sensortechnologie in dijken en faalmechanismen van dijken, is Stichting IJkdijk opgericht. Door nieuwe en bestaande dijken uit te rusten... Lees verder

Contact

Drs. ing. Joram Nauta

  • MVO Officer
  • Innovatiegericht Aanbesteden
  • Zorgarchitectuur
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.