Ons werk

Kozijnbrein

Onderhoudskosten kunnen een substantieel deel van de totale kosten van gebouwen bedragen. TNO ontwikkelt rekenmodellen die de levensduur en degradatie van houten geveldelen van gebouwen kunnen voorspellen en hierdoor een reële inschatting kunnen geven van de te begroten onderhoudskosten in de komende jaren.

Houten geveldelen spelen een belangrijke rol in de onderhoudskosten van het gebouw. Toepassing van de juiste houtsoort, detaillering en het hanteren van een adequate onderhoudsstrategie, resulteren in de laagste onderhoudskosten van houten kozijnen op het gewenste kwaliteitsniveau. TNO heeft de softwareapplicatie Kozijnbrein ontwikkeld om de levensduur en prestatie van houten kozijnen te kunnen voorspellen in de tijd.

Door wie is Kozijnbrein te gebruiken?

Kozijnbrein is primair ontwikkeld voor de opdrachtnemers die houten kozijnen leveren (timmerfabrikanten) en onderhouden (onderhoudsbedrijven). Zij worden geconfronteerd met vragen van opdrachtgevers zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere gebouweigenaren, over de te verwachten levensduur van houten kozijnen. Door de levensduurvoorspelling van de verschillende nieuwbouw- en onderhoudsvarianten met elkaar te vergelijken, kan in overleg met de opdrachtgever de meest optimale oplossing worden gekozen.

Impact van Kozijnbrein

Door het gebruik van Kozijnbrein wordt de samenwerking tussen de architect, timmerfabrikant, aannemer, onderhoudsbedrijf en opdrachtgever bevorderd. Dit leidt tot een 'fit-for-purpose' ontwerp en meest kosteneffectief onderhoud van houten kozijnen in een gegeven situatie.
Partners in het ontwikkelingstraject van Kozijnbrein waren Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) en de ondernemersorganisatie Schilder-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche (Voorheen FOSAG, nu Onderhoud NL).

Downloads

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.