Ons werk

Modellen TNO verhogen kwaliteit onderhoud tegen lagere kosten

De expertise die TNO heeft ontwikkeld op het gebied van de bouw, ontsluiten we in toenemende mate in modellen. Vervolgens maken we die modellen met softwareapplicaties toepasbaar voor bouw-, installatie- en onderhoudsbedrijven, woningcorporaties en zorginstellingen. Bij voorkeur doen we dat ook samen met deze partijen om een tool te maken die in hun behoefte voorziet.

Doel van dit alles is de kwaliteit van de gebouwen te verhogen en tegelijk de onderhoudskosten (TCO) te verlagen. Een voorbeeld daarvan is het Platform voor Renovatie- en Onderhoudsbeleid (PRO), waarin TNO samen met een softwarebedrijf een model heeft ontwikkeld waarmee corporaties keuzes kunnen maken voor onderhoud en renovatie. In het zogeheten beslismodel kunnen zij zien welke keuzes leiden tot welke kwaliteit, risico’s, levensduur en kosten.

Onderhoudskosten kozijnen omlaag

Samen met ondernemersorganisaties in de timmerbranche en onderhoudsbedrijven is TNO het initiatief Kozijnbrein begonnen. Doel is om in samenwerking tussen timmerfabrikant, aannemer, onderhoudsbedrijf en opdrachtgever de onderhoudskosten van kozijnen gedurende de hele levenscyclus van de kozijnen te minimaliseren, gegeven de toepassing ervan. Die drukken namelijk zwaar op het onderhoudsbudget van gebouweigenaren. De rekenmodellen en software van TNO voorspellen de degradatie en levensduur van uiteenlopende soorten houten geveldelen, zodat de onderhoudskosten in tijd nauwkeurig zijn te voorspellen. Dat voorkomt onaangename verrassingen bij zowel de eigenaar als de onderhoudspartij.

Beter ontwerp ziekenhuizen

Voor de zorg hebben we met de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) is de eerste fase van het model Evidence-based Healthcare Design(EBHD) ontwikkeld, waarmee de prestaties van een ziekenhuis vóór de bouw zijn te voorspellen. Het uiteindelijke doel is een model te maken dat inzichtelijk maakt wat het effect van ontwerpkeuzes van een ziekenhuis is op bijvoorbeeld patiëntbeleving; effectiviteit van artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Daaruit blijkt wat het effect op de KPIs van het ziekenhuis zijn. Voor het bouwen van het model werkten uiteenlopende disciplines van TNO nauw samen, zoals bouwexperts  en gedragsdeskundigen.

Brandveiligheid vergroten

Voor het vergroten van de brandveiligheid van gebouwen, zoals appartementen- of zorgcomplexen, heeft TNO het model Hephaistos gebouwd dat niet meer uitgaat van het voorschrijven van maatregelen, maar het berekenen van risicos van de BIO-maatregelen in een bepaald gebouw. Ook dit model ontwikkelt TNO in een consortium met andere partijen en zijn hierbij onder meer ministeries, veiligheidsregios, verzekeraars en zorginstellingen betrokken. Hephaistos (genoemd naar de Griekse vuurgod) laat voor een gebouw zien welk effect een combinatie van brandveiligheidsmaatregelen scoort en welke investeringen er tijdens de levensduur mee zijn gemoeid.

Aanjager van innovaties

TNO stond aan de wieg van Bouw Informatie Modellering (BIM), die de aanjager is van vele innovaties in de bouwwereld. BIM maakt het mogelijk gebouwen gedetailleerd in 3D weer te geven, met als bijzonderheid dat de data in het model afkomstig zijn van uiteenlopende partijen. Door onze expertise van modellering, big data, open standaarden, ICT-architectuur en het organiseren van succesvolle samenwerking tussen partijen met verschillende belangen is een unieke methodiek ontstaan die gebouwen duurzamer, goedkoper en kwalitatief beter maakt.

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.