Ons werk

Monumenten

Het gebouwd cultureel erfgoed is zeer waardevol en we houden dit zo goed mogelijk in stand. Instandhouding van gebouwen, verdedigingswerken en standbeelden is een vak apart. Direct betrokkenen hebben behoefte aan specialistische kennis van instandhoudingstechniek, en TNO levert die. Samen komen we zo tot efficiënte restauraties waarbij een duurzaam resultaat verkregen wordt.

We onderzoeken de aanleiding tot verval, zodat de oorzaak weggenomen kan worden en er een duurzame restauratie uitgevoerd kan worden. We beoordelen of een conserveringstechniek wel het gewenste resultaat oplevert. We stellen de samenstelling van oude mortels vast, en adviseren over de nieuw te gebruiken voeg-, metsel of pleistermortel. We beoordelen of reiniging van een monument zal leiden tot schade, of adviseren over de juiste reinigingsmethode. We monitoren vochtgehaltes of scheurvorming teneinde inzicht te krijgen in het ontstaan van nieuwe schade.

Onze opdrachtgevers bestaan uit gebouwbeheerders, architecten, aannemers en leveranciers van bouwmaterialen. De volgende diensten zijn te onderscheiden:

  • Advies instandhoudingsmaatregelen;
  • Opname staat van conservering en monitoring nieuwe schade;
  • Productontwikkeling restauratiematerialen;
  • Planbeoordeling;
  • Beoordeling instandhoudingstechniek.

Contact

Dr. Timo Nijland

  • Gebouwd cultureel erfgoed
  • monumenten
  • restauratie
  • natuursteen
  • bouwmaterialen
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.