Ons werk

Strategisch advies voor economische waardecreatievastgoed

Vastgoed gaat minimaal dertig jaar mee. Na vijftig jaar moet het grondig worden gerenoveerd of gesloopt. Tijdens deze lange periode is het voor vastgoedbeleggers, woningeigenaren en verhuurders belangrijk om leegstand te voorkomen. De overheid heeft een groot belang bij een gezonde voorraad vastgoed. In het sectoraal verdeelde Nederlandse vastgoedveld is het een uitdaging om adequaat op ontwikkelingen te reageren. TNO helpt met strategisch advies

Vastgoed dient te voorzien in een vraag. Het moet aantrekkelijk, functioneel en betaalbaar zijn en vooral op de juiste locatie staan. Dat laatste is geen sinecure in een maatschappij waarbij de veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Is de vastgoedvoorraad te groot, zoals nu bij kantoren en winkels, dan ontstaat structurele leegstand. Is die te klein, zoals dreigt bij woningen in bepaalde prijsklassen, dan leidt dat tot onrust en soms tot revolte en economisch onderpresteren. Overheidsbestuurders moeten dus strategieën ontwikkelen om de systeemrisico’s van vastgoed te minimaliseren en de economische waardecreatie te maximaliseren. Dat voorkomt faillissementen van particulieren en banken en belet gaten in de overheidsbegroting.

Optimaal resultaat door het stapelen van kennis

TNO onderbouwt die strategieën met verschillende diensten, zoals kosten-batenanalyses (KBA’s) en maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s). Valide prognoses vragen om deskundige onderzoekers en adviseurs die kunnen samenwerken met andere disciplines. Voor vastgoed en de vastgoedvoorraad is kennis nodig van demografie, ruimtelijke economie, planologie, stedenbouw, financiering en specifieke onderwerpen zoals zorg, voorzieningen, onderwijs en veiligheid. Om tot een optimaal resultaat te komen, moet die kennis worden gestapeld. TNO is bij uitstek in staat om die stapeling te realiseren.

Vervangende nieuwbouw

Een recente ontwikkeling is de keuze voor vervangende nieuwbouw in plaats van renovatie. Die keuze brengt de doelstellingen van het Energieakkoord dichter binnen bereik. Nieuwbouw heeft veel voordelen: de energetische prestatie van de woning is beter, de kwaliteit hoger en de kosten over de hele levensduur zijn relatief laag. Bovendien biedt vervangende nieuwbouw de mogelijkheid om de verhouding tussen vraag en aanbod in een regio of wijk aan te passen, de leefbaarheid van het gebied te vergroten en de ruimtelijke structuur te verbeteren. Daar staat tegenover dat renovatie minder kapitaalintensief is. Vooral hier zijn dus kosten-batenanalyses op hun plaats.

Onderzoek naar investeringskansen

In onze kapitalistische maatschappij moet de markt de mismatch tussen vraag en aanbod oplossen. Maar het bleek dat de vastgoedmarkt te traag en inadequaat reageert, onder meer omdat er veel stakeholders zijn met elk hun eigen specifieke belang. Het is een taak van de overheid om marktfalen te voorkomen en de markt zonder systeemrisico’s te laten functioneren. TNO heeft strategieën en tools waarmee we zo nodig ook onderzoek naar aantrekkelijke investeringskansen, ook in krimpgebieden, kunnen verrichten. Staat u voor een complexe vastgoedexploitatie? Wilt u stadsdelen herstructureren? Moet u de afweging maken tussen renovatie en vervangende nieuwbouw? We gaan graag met u in gesprek.

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.