Ons werk

Veiligheid en comfort van bouwconstructies

Trillen doen vrijwel alle huizen en gebouwen op zijn tijd. Dat kan allerlei oorzaken hebben: een hard dichtgeslagen deur, een langsrijdende vrachtwagen, een wasmachine die centrifugeert, harde wind, heiwerkzaamheden in de buurt of aardbevingen. TNO voert metingen uit, zowel in het laboratorium als in het veld, en heeft modellen waarmee trillingen en de effecten van maatregelen goed zijn te voorspellen.

De meeste trillingen blijven onopgemerkt en veroorzaken geen blijvende schade. Maar ze kunnen voor bewoners zodanig oncomfortabel zijn, dat ze zeeziek worden, slechter slapen, of ze brengen schade toe aan gebouwen. Het geluid- en trillingsniveau bepaalt in hoge mate of de bewoner het huis als comfortabel ervaart.

TNO heeft voor marktpartijen onderzoek gedaan naar de overdracht van geluid en trillingen in lichtgewicht constructies. Het onderzoek was vooral gericht op vloeren en wanden, en de plek waar deze samenkomen, de zogeheten bouwknoop. Met de modellen van TNO is het nu mogelijk de verwachte geluidsoverdracht en trillingen in het gebouw zeer nauwkeurig te bepalen. TNO heeft deze kennis beschikbaar gemaakt voor ingenieursbureaus en akoestisch adviesbureaus. Zie www.lichterbouwen.nl.

Slimme constructies

Slanke gebouwen zijn gevoelig voor trillingen door de wind. Om te voorkomen dat bewoners hier last van hebben, is het verstandig maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van een passief of actief dempingssysteem. Dit is echter kostbaar en neemt veel ruimte in beslag. TNO doet samen met bedrijven onderzoek naar het dempende vermogen van het gebouw zelf, met als doel slimme constructies te maken die zoveel demping leveren dat aanvullende maatregelen niet meer nodig zijn. 

Schadeonderzoek

In veel gevallen schakelen partijen TNO tijdens de bouw in of na afloop, wanneer zich toch onvoorziene situaties voordoen. Een voorbeeld daarvan is de bouw van zestien lichtgewicht verdiepingen op het Ter Meulenpand in hartje Rotterdam. Ondanks alle berekeningen vooraf bleek de constructie tijdens de aanleg te veel te trillen. De expertise van TNO was nodig om de oorzaak te achterhalen en maatregelen te treffen. Het project heeft al verschillende prijzen gewonnen, zoals de FIABCI National Prix d’Excellence Awards The Netherlands 2013 en de BNA Gebouw van het Jaar Publieksprijs 2013.

Aardbevingen meten

Recent heeft TNO in Groningen in meer dan 200 gebouwen, zowel woningen als publieke gebouwen, sensoren aangebracht die trillingen meten. Dit netwerk van sensoren geeft antwoord op de vraag welke trillingen optreden in een gebouw tijdens een aardbeving en welke schade hierdoor ontstaat (zie namplatform.nl). TNO is ook betrokken bij de ontwikkeling van de Nederlandse Praktijkrichtlijn 9998 voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij geïnduceerde aardbevingen.

Onze expertise

Voor de veiligheid van bouwconstructies, van gebouwen en parkeergarages tot lichtmasten en portalen, biedt TNO de volgende expertise:

  • metingen, modelontwikkeling, voorspellingen op het gebied van trillingen (aardbevingen, looptrillingen, verkeerstrillingen)
  • demping van constructies
  • metingen, modelontwikkeling, voorspellingen op het gebied van wind (trillingen, globale en lokale belastingen, drukvereffening bij gevels)
  • schadeonderzoek en -analyse (forensic engineering)
  • levensduur verlenging (vermoeiing, asset management)
Contact
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.