Expertisegroep Structural Reliability

Constructies spelen een belangrijke rol in de welvaart van onze maatschappij. Of het nu gaat om de verouderende infrastructuur, steeds complexere bouwconcepten in de woning- en utiliteitsbouw of nieuwe uitdagingen in de offshore, de betrouwbaarheid en levensduur van constructies is van vitaal belang.

De expertisegroep Structural Reliability draagt op duurzame wijze bij aan de veiligheid, betrouwbaarheid en performance van constructies terwijl de total-cost-of-ownership geoptimaliseerd wordt. We doen dit door het uitvoeren van contract research, consultancy, fundamenteel onderzoek en forensic engineering.

De expertise van Structural Reliability wordt opgebouwd, doorontwikkeld en ingezet in onze vijf expertiseteams:

1. Constructieve Veiligheid

Sterk in constructies! Door het inzicht in en het combineren van kennis van de veiligheidsfilosofie van belastingen, van het effect van belastingen op het gedrag van de constructie en van de sterkte van de constructie kan de constructieve veiligheid van bestaande en nieuwe constructies nauwkeuriger worden aangetoond. Ons hoofddomein is de gebouwde omgeving, dat wil zeggen gebouwen en civiele constructies. Daarnaast zetten wij onze kennis en expertise ook in op het gebied van waterbouw en offshore.

2. Risico en Betrouwbaarheid

Het team Risico & Betrouwbaarheid maakt risico’s en onzekerheden inzichtelijk door deze te kwantificeren. Door de koppeling van constructieve kennis met kennis van betrouwbaarheid en risicoanalyses is het mogelijk om risicogestuurd te ontwerpen, beheren, onderhouden en vervangen. Hierbij maken wij gebruik van onder andere fysische en probabilistische modellen, data-assimilatie, statistische analyses en expert judgement. We passen onze kennis toe bij (natte) kunstwerken, tunnels, wegen, spoorwegen, kabels, leidingen en in de offshore. 

3. Informatie Management voor Gebouwen en Infrastructuur

Het team Informatie Management voor Gebouwen en Infrastructuur heeft brede kennis van diverse standaarden en processen in de bouwsectorwaardoor de leden van het team objectief en onafhankelijk advies kunnen geven en grensoverschrijdende oplossingen en innovaties kunnen ontwikkelen op het gebied van BIM. Onze tools, standaarden en expertise (van bijvoorbeeld bouwprocessen) zijn de basis geweest voor vele duurzame verbeteringen in de sector.

4. Materialen voor de Gebouwde Omgeving 

De leden van het team Materialen voor de Gebouwde Omgeving richten zich op bouwmateriaal onderzoek. Met behulp van de gecombineerde expertise van bouwkunde, bouwfysica, civiele technologie, chemie/chemische technologie, mineralogie en natuurkunde, voeren wij onderzoek uit in duurzaamheid en levensduurbepaling van beton en metselwerk, ontwikkeling van innovatieve bouwmaterialen en van reparatie en conserveringsmaterialen en methoden.

5. Asfalt en Wegenbouw

Het team Asfalt en Wegenbouw onderzoekt de eigenschappen en prestaties van materialen en constructies van (asfalt)wegen. We ontwikkelen nieuwe oplossingen ter verbetering en verduurzaming van de materialen en efficiëntere processen rondom onderhoud en vervanging van wegen.

FACILITEITEN

Om ons onderzoek te kunnen ondersteunen met praktijkkennis en voor de validatie van onze modellen zijn excellente faciliteiten van groot belang. Structural Reliabilty exploiteert hiertoe faciliteiten in het Materialen, Energie en Constructies Bouwlaboratorium (MEC Lab). Daarnaast is er intensieve samenwerking met laboratorium faciliteiten van andere expertisegroepen zoals het Structural Dynamics laboratorium voor dynamische belastingen.

PARTNERS

Naast de inzet van de brede expertise van andere researchgroepen binnen TNO werkt Structural Reliability op vele vlakken samen met overheden, kennispartners en industriële partijen. Zo werkt de expertisegroep structureel samen met RWS, TU Delft, TU/e, Deltares en vele andere nationale en internationale partijen.

Expertisegroepen
Contact