Ons werk

Beperkingen en kansen van bouwen met biocomposiet

Biocomposiet is gemaakt van hernieuwbare materialen zoals vlas- en jutevezels en harsen op basis van natuurlijke grondstoffen en heeft als voordeel dat het lichter is dan gebruikelijke alternatieven zoals staal, beton of glas. Daarnaast is de vormvrijheid in ontwerpen groot en heeft Biocomposiet een 'natuurlijke uitstraling', dit geeft architecten meerwaarde.

Geveldelen van biocomposiet

Biocomposieten zijn een combinatie van natuurlijke harsen die versterkt worden met natuurlijke vezels, in tegenstelling tot “gewone” composieten die meestal een combinatie zijn van glasvezels en organische harsen.
TNO werkte in het Europese consortium BioBuild 3,5 jaar aan de ontwikkeling van biocomposiet bouwproducten. Het doel was ambitieus: bouwproducten ontwikkelen die voor materialenwinning en productieprocessen minder energie (“embodied energy”) nodig hebben dan de beste reeds bestaande marktalternatieven.
De iteratieve samenwerking op alle niveaus maakte het mogelijk om innovaties te ontwikkelen die niet alleen op labschaal nuttig leken, maar ook in hun praktische toepassing getest konden worden. Daarnaast werd de embodied energy niet alleen op het eind gemeten, maar gedurende het gehele ontwikkeltraject gemonitord en werden beslissingen ondersteund met kwantitatieve quick scans.

Duurzaamheid gedurende het project gemeten met quickscans

De duurzaamheid van de ontwikkelde producten is niet, zoals gewoonlijk, achteraf vastgesteld, maar gedurende het gehele project zijn de belangrijke beslissingen ondersteund met quick scan-berekeningen door TNO. Milieukundigen van TNO voerden vanaf dag 1 van het project quick scans uit. Elk kwartaal namen zij een actueel onderwerp onder de loep en vergeleken de keuze-opties: welke beslissing zou leiden tot het minste energieverbruik? Deze hotspotanalyses hielpen de architecten en lab-onderzoekers om de afweging te maken tussen technische eigenschappen, functionaliteit, kosten, duurzaamheid en esthetiek.

Innoveren met de hele (Europese) keten

Gedurende het project is er veel vooruitgang geboekt qua biocomposietexpertise. Dit is mede dankzij het feit dat er partners uit de hele bouwketen (van lab tot architect) in het project samenwerkten.  De synergie in de samenwerking over de hele keten is te zien in de samenwerking van de vezelexperts, testers, milieukundigen, architecten en andere partners in BioBuild. De iteratieve samenwerking op alle niveaus maakte het mogelijk om innovaties te ontwikkelen die niet alleen op labschaal nuttig leken, maar ook in hun praktische toepassing getest konden worden.

Brandveilig en weersbestendig biocomposiet

Brandveiligheid en weersbestendigheid zijn de grote uitdaging voor bouwen met biocomposiet. De projectpartners Stichting Hout Research (SHR), Universiteit Leuven (KUL) en het Insitut für Verbundwerkstoffe (IVW) hebben intensief onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden om natuurlijke vezels zo te behandelen zodat ze beter bestand zijn tegen weersinvloeden. Het Portugese instituut LNEC heeft vervolgens velerlei testen uitgevoerd om te bepalen aan welke brandveiligheidsklassen en andere technische eisen de producten voldoen. De BioBuild-producten voldoen aan brandveiligheidsklasse B of C in de huidige staat van ontwikkeling, afhankelijk van de toegepaste coatings en ontwerpen. De mechanische sterktetesten toonden aan dat de producten de potentie hebben om conventionele glasvezelcomposieten te vervangen. Levensduur en weersbestendigheid zijn onderwerpen die in de doorontwikkeling van de biocomposieten nog meer aandacht behoeven.

Downloads
Expertise

Climate, Air & Sustainability

Wij bieden oplossingen voor problemen rond klimaatverandering, luchtkwaliteit en duurzaamheid, rekening houdend met economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de doorwerking daarvan... Lees verder

Contact

Elisabeth Keijzer MSc

E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.