Ons werk

Bouwen aan een veilig en efficiënt zorggebouw

Keuzes die gemaakt worden bij het ontwerpen en inrichten van een gebouw waarin zorg moet worden geleverd hebben grote en langdurige gevolgen. Gevolgen die zich uiten op het gebied van  veiligheid, financiën, patiënt- en medewerkerstevredenheid en de mogelijkheid tot het leveren van zo efficiënt mogelijke zorg.

Vaak gaat het over complexe multidisciplinaire keuzes, waarvan de gevolgen niet éénvoudig zijn te overzien en grote financiële consequenties hebben. TNO kan u bij het maken van deze keuzes van dienst zijn. Wij kunnen u ondersteunen bij het vertalen van de verwachte zorgvraag in een functioneel programma voor (ver)nieuwbouwplannen, met het inrichten van de kritische infrastructuur, de inrichting en vormgeving van de hotfloor en met onze kennis over de gebouwkwaliteit lost TNO vraagstukken voor u op, op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing, prestaties van het binnenklimaat en op het gebied van fysieke veiligheid.

Vertalen van de verwachte zorgvraag naar een functioneel programma

Met behulp van de door ons ontwikkelde modellen en de verzamelde data kunnen wij, voor u, de verwachte zorgvraag vertalen naar een passend functioneel programma voor het ziekenhuis.
Hiermee ondersteunen wij ziekenhuizen en overheden met de vertaling van deze zorgvraag (ontwikkelingen in het adherentiegebied -zoals demografische en epidemiologische ontwikkelingen-) naar een noodzakelijke ziekenhuisinfrastructuur (inclusief kapitaallasten) en (de aanbesteding van) (ver)nieuwbouwplannen en herstructurering van de regionale ziekenhuiszorg.

Risicobeheersing kritische technische infrastructuur zorggebouwen

TNO kan u helpen om het gebouw en de bijbehorende voorzieningen zodanig op te zetten en in te richten dat deze een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid en continuïteit en wel op een zodanig wijze dat de mogelijkheid tot het verlenen van noodzakelijke zorg zo min mogelijk in het geding komt. Wij kunnen helpen met het opzetten en testen van systemen voor noodstroomvoorziening, medische gassen- en vacuüminstallaties, luchtbehandeling en met waterrobuustheid van uw zorggebouw.

Beoordeling gebouwkwaliteit

Gebouwkwaliteit is een heel ruim begrip waarbij wij u op vele vlakken van dienst kunnen zijn. De kwaliteit kan worden getoetst en verbeterd op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing en de prestaties van het binnenklimaat. Maar ook op het gebied van fysieke veiligheid (bijvoorbeeld de gesloten afdelingen en separeer- en afzonderingsruimten) en de bouwkundige functionaliteit. Door het geven van een second opinion op (ver)bouwplannen gebaseerd op de inbreng van kennis op het gebied van geldende wetgeving, richtlijnen en veldnormen kunnen wij u verder helpen met een kwalitatief goede en veilige zorgomgeving.

Neem contact met ons op en we bespreken hoe onze expertise u verder kan brengen.

Ons werk

FREEMAN, het rekenmodel voor zorgvastgoed

FREEMAN is een vastgoedrekenmodel ter ondersteuning van de business case voor zorgvastgoed. Het rekenmodel helpt bij het maken van de juiste keuzes voor een gezonde vastgoedportefeuille. FREEMAN geeft... Lees verder
Ons werk

Flexibele omgeving voor ontwerp van operatiekamers

Het ontwerpen, inrichten en verbeteren van een operatiekamer (OK) is een kostbaar en tijdrovend proces. Zolang de ruimte nog niet is gebouwd en ingericht, blijkt het lastig om alle consequenties van keuzes... Lees verder
Ons werk

Veilig separeren en afzonderen

Het insluiten van cliënten in de gezondheidszorg is een zeer ingrijpende maatregel die grote impact kan hebben op de cliënten. De zorgverlener en de verantwoordelijke instelling moeten er zorg voor dragen... Lees verder
Downloads

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.