Ons werk

De installateur van de toekomst

TNO heeft samen met installatiebedrijven UNETO-VNI en Syntens innovatieagenda's opgesteld voor installatiebedrijven en voor de installatiebranche. Aan de hand van klantbehoeftes, zijn met installatiebedrijven negen nieuwe product-marktcombinaties (PMC's) uitgewerkt. Onderdelen zijn een new busienss model en een stappenplan van de bedrijfsontwikkeling. Deze PMC's geven UNETO-VNI handvaten waarmee zij haar leden in de toekomst kan ondersteunen.

Innovatieagenda installatiebedrijf

De wereld rond de installatiebranche is volop in beweging. De positie van alle bedrijven, dus ook die van het installatiebedrijf, zal drastisch veranderen. In de nieuwe Strategienota 2011-2016 onderkent UNETO-VNI de ontwikkelingen. UNETO-VNI heeft daarom een plan opgesteld om haar leden te ondersteunen bij de benodigde veranderingen.
In het project Branche Innovatie Agenda (BIA) De Installateur van de Toekomst, hebben TNO en Syntens de installatiebedrijven geholpen deze strategie te vertalen negen nieuwe product-marktcombinaties (PCM's).
Op basis hiervan kunnen de bedrijven zich ontwikkelen en kan UNETO-VNI bepalen waar zij de focus legt voor de ondersteuning van haar leden.
Zie het Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat voor een samenvatting van het resultaat van dit project.

Wat kunnen installatiebedrijven hiermee?

Met de negen uitgewerkte PMC's hebben de bedrijven concrete voorbeelden in handen van hoe zij in kunnen springen op nieuwe behoeftes in de markt. Welke rol speelt de installateur dan in de keten? Watis het verdienmodel? Wat is zijn relatie met de klant en de partners in de keten? Hoe moet zijn personeel en zijn bedrijf zich ontwikkelen? Welke stappen moet hij nemen om dat te bereiken?
In het schema staat een typisch ontwikkelplan voor een bedrijf dat een nieuwe product-marktcombinatie wil lanceren: starten met kiezen wat je wilt gaan doen, dan tijd nemen om te leren, vervolgens uitbouwen, om het ten slotte als reguliere business te beschouwen. Terugkomende onderwerpen voor (sociale) innovatie zijn het leren adviseren, resultaatgericht werken, ketensamenwerking en consortiumvorming. In de toegevoegde bestanden zijn de negen PMC's uitgewerkt. Bedrijven kunnen die zien als inspiratiebron voor hun eigen keuze.

Wat kan UNETO-VNI nu doen?

Innovatieagenda UNETO-VNI

In de uitgewerkte PMC's staat ook beschreven aan welke ondersteuning de bedrijven behoefte hebben voor hun ontwikkeling. Ze hebben behoefte aan diensten als cursussen, blauwdrukken, voorbeeldcontracten en een lobby bij klanten. Daarvoor kijken ze in eerste instantie naar UNETO-VNI. Daarnaast kijken zij ook naar andere organisaties als TNO, Syntens, OTIB ISSO en KIEN. In het tweede schema staat beschreven hoe UNETO-VNI dit kan gebruiken bij het bepalen van de focus van haar dienstverlening en het (laten) realiseren van de diensten.

Algemeen

TNO en het MKB

Als mkb-ondernemer denkt u voortdurend na over innovatieve producten, diensten of bedrijfsprocessen. Maar waar moet u beginnen? En op wie kunt u een beroep doen als u dat innovatieve product of proces... Lees verder

Contact

Dr. ir. Bart Luiten

  • duurzaam bouwen
  • BIM
  • GIS
  • semantic web
  • linked open data
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.