Ons werk

FREEMAN, het rekenmodel voor zorgvastgoed

FREEMAN is een vastgoedrekenmodel ter ondersteuning van de business case voor zorgvastgoed. Het rekenmodel helpt bij het maken van de juiste keuzes voor een gezonde vastgoedportefeuille. FREEMAN geeft inzicht in de huidige en toekomstige financiële situatie van de huisvesting, in relatie tot de veranderende zorgvraag.

Nieuwe regelgeving, waardoor zorginstellingen zelf risico op de financiering en exploitatie van vastgoed lopen, maakt het noodzakelijk voor eigenaren van zorghuisvesting om de vastgoedstrategie aan te passen. Zorghuisvesting staat nu in relatie tot het zorgaanbod en de vastgoedstrategie moet rekening houden met de (toekomstige) zorgvraag.
FREEMAN is ontwikkeld voor de AWBZ sectoren. In het model zijn de huidige NZA-tarieven opgenomen (zowel intramuraal als extramuraal) en de financiële aspecten van het overgangstraject. Met het model is het mogelijk om zowel eigendom- als huursituaties door te rekenen.

GGZ en Ziekenhuissector

TNO werkt continu aan de doorontwikkeling van FREEMAN. Zo zal FREEMAN in de toekomst ook geschikt worden gemaakt voor het curatieve deel van de GGZ en de ziekenhuissector en komt er een koppeling met het TNO huurmodel scheiden wonen en zorg. Nieuwe, relevante beleidsontwikkelingen zullen in het model worden opgenomen.

Advies

Freeman geeft inzicht of het bestaande vastgoed en/of eventuele investeringsplannen rendabel zijn in relatie tot de (toekomstige) zorgproductie, in het kader van het verkrijgen van (her)financiering. TNO beschikt over kennis en ervaring op het gebied van de exploitatie en financiering van zorgvastgoed. Met FREEMAN kan TNO een business case per gebouw of voor een gehele vastgoedportefeuille doorrekenen en ondersteuning geven bij het maken van strategische vastgoedbeslissingen.
Het vastgoedrekenmodel FREEMAN is gratis te gebruiken.

Meteen aan de slag

Naar Freeman

Bekijken
Downloads
Ons werk

Bouwen aan een veilig en efficiënt zorggebouw

Keuzes die gemaakt worden bij het ontwerpen en inrichten van een gebouw waarin zorg moet worden geleverd hebben grote en langdurige gevolgen. Gevolgen die zich uiten op het gebied van  veiligheid, financiën,... Lees verder

Contact
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.