Ons werk

Resultaatgericht vastgoedonderhoud: eenvoudig economisch

Vastgoedondernemingen en onderhoudsbedrijven zijn gebaat bij heldere onderlinge afspraken over werkwijze, inhoud en kwaliteit van hun onderhoudsprogramma's. Nu gaat vaak nog veel tijd en geld verloren aan ingewikkelde contracten, procedures en externe partijen. Een door TNO ontwikkeld concept maakt dat alles overbodig: 'resultaatgericht vastgoedonderhoud'. TNO leidt vastgoedbeheerders en hun onderhoudsbedrijven op in deze manier van werken.

Voor vastgoedbeheerders vormt technisch beheer niet langer het zwaartepunt van de bedrijfsvoering, maar economische exploitatie. Uitbesteden van het onderhoud tegen lage kosten is dus aantrekkelijk. Bij resultaatgericht vastgoedonderhoud maken vastgoedeigenaren en onderhoudsbedrijven zelf onderlinge afspraken, waardoor de tussenkomst van externe adviesbureaus of controleurs en de daarmee gemoeide kosten overbodig worden. Het onderhoudsbedrijf richt het onderhoudswerk in naar eigen inzicht, binnen de gemaakte afspraken. Die moeten helder, betrouwbaar en controleerbaar zijn. Daarom leidt TNO vastgoedbeheerders en onderhoudsbedrijven op in het vaststellen van het gewenste kwaliteitsniveau, het vertalen van de kwaliteitseisen in onderhoudsprogramma's en het borgen en vastleggen van werkwijzen en procedures. TNO begeleidt vervolgens pilotprojecten, ondersteunt onderhoudsbedrijven bij het verkrijgen van een certificaat voor resultaatgericht vastgoedonderhoud en beoordeelt onafhankelijk bij geschillen over de geleverde kwaliteit.

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.